Pressemeddelelse: Forslag om højere afgifter på plastposer er ikke den rette vej at gå

plastikpose miljø

Brancheorganisationen Plastindustrien mener ikke, at det er en god ídé at fordoble den eksisterende afgift på plastposer, da et enigt Folketing allerede i februar i år nåede frem til en række initiativer, som skal reducere forbruget af plastposer. Plastindustrien foreslår, at man i stedet målretter de eksisterende afgiftsindtægter til en uafhængig fond, der skal øge plastgenanvendelsen og forebygge plast i naturen.

Del:

Statsminister Mette Frederiksen (S) foreslog lørdag at fordoble den eksisterende afgift på plastposer som en del af finansieringen af næste års finanslov.

Forslaget bliver ikke hilst velkomment hos Plastindustrien, som henviser til, at et enigt Folketing i februar 2019 bakkede op om en plasthandlingsplan, hvor der er adskillige initiativer, som har til formål at reducere danskernes plastposeforbrug.

– Vi mener, at der er lidt mærkværdigt, at regeringen ikke fokuserer mere på at realisere de initiativer, som der allerede er bred enighed om i plasthandlingsplanen. Eksempelvis har detailbranchen i form af Dansk Erhverv, COOP og andre butikskæder indgået en aftale om at halvere poseforbruget frem mod 2023, og det er også besluttet, at de helt tynde plastposer skal udfases, fortæller Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien.

Han fortsætter:

– Det virker drastisk at foreslå en fordobling af plastposeafgiften uden at tage højde for, hvad der allerede er igangsat af virkemidler og aftaler. Man skal være varsom med per automatik at gøre forskellige plastprodukter til skurk, da plast i mange sammenhænge er det klima- og miljømæssige bedste valg. Afgifter og forbud målrettet plast vil automatisk føre til brug alternativer materialer, som ikke nødvendigvis er bedre i et grønt perspektiv.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien: “– Det virker drastisk at foreslå en fordobling af plastposeafgiften uden at tage højde for, hvad der allerede er igangsat af virkemidler og aftaler.”

Derudover undrer det Plastindustrien, at plastposen skal afgiftsbelægges yderligere, da et videnskabeligt studie fra DTU – i samarbejde med Miljøstyrelsen – sidste år viste, at plastposen på femten forskellige grønne parametre klarer sig bedre end f.eks. poser af bomuld og papir.

Målret indtægterne fra den nuværende plastposeafgift til grøn omstilling

I stedet for at fordoble plastposeafgiften foreslår Plastindustrien, at de nuværende indtægter fra plastposeafgiften bliver målrettet en uafhængig plastfond, der understøtter øget plastgenanvendelse og forebyggelse af plast i havet.

Tal fra Skatteministeriet viser, at danskernes forbrug af plastposer giver staten et betragteligt årligt afgiftsprovenu: år 2015: 194 millioner kroner – år 2016: 184 millioner kroner – år 2017: 178 millioner kroner.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, forklarer:

– Staten får allerede i dag mange millioner i indtægt fra plastposeafgiften, men de bliver desværre ikke brugt specifikt på initiativer, som f.eks. kan være med til at understøtte en højere plastgenanvendelse og nogle at løse udfordringerne med plast i naturen – både herhjemme og i udlandet. Derfor opfordrer vi til, at regeringen overvejer at målrette de årlige indtægter fra plastposeafgiften til at sikre en mere bæredygtig brug af plast.

Afslutningsvis siger Thomas Drustrup:

– Jeg vil dog også gerne slå fast, at vi som forbrugere skal huske at genbruge vores bærepose – uanset materiale – flest mulige gange og ikke smide den i naturen.

LÆS MERE: PlastBlog-indlæg – Hvad er op og ned i debatten om plastposer?