Polymerisation

Del:

Den proces der skaber polymerer materialer som fx plast kaldes polymerisation.

Polymerisation er den proces, hvor ved der dannes polymerer som fx plastmaterialer.

Polymerisation forekommer både i naturen ved dannelse af fx plantefibre, uld og cellulose og processen forekommer syntetisk. Plastmaterialer fremstilles i dag syntetisk i store anlæg.

Polymerisation foregår med en eller flere monomerer – plastmaterialernes byggesten – som udgangsstoffer. Monomerer er det egentlige udgangspunkt for selve plastfremstillingen.  Her bringes de ved en kemisk reaktion til at reagere med hinanden, så der dannes meget lange molekylekæder.

Den vigtigste monomer er ethylen med to kulstofatomer og 4 hydrogenatomer.

Polymer
Proces hvorved en monomer (i dette tilfælde styren) bliver sat sammen til kæde af mange – altså en polymer. Dannelsen af denne er polymerisation. Kilde: Wikipedia.org

Denne anvendes til fremstilling af polyethylen. Fra ethylen kan der dannes nye reaktionsprocesser, som igen danner andre monomere, f.eks. styren eller vinylchlorid, som er basis for andre plastmaterialer som fx polystyren og PVC.