Ekstrudering

Del:

Ved ekstrudering fremstilles plastprodukter, der i princippet kan have uendelig længde. Eksempler på ekstruderede produkter er rør, kabler og folier.

 

Ekstrudering er fællesbetegnelsen for en kontinuerlig produktionsproces, som anvendes til fremstilling af en lang række produkter i termoplast, der kendes fra dagligdagen. Eksempler på produkter er:

  • plastfolie
  • plastposer
  • kabler
  • Profiler til vinduer
  • nedløbsrør og kloakrør
  • plader
  • kunstfibre
  • haveslanger
  • isolerede ledninger og kabler

Et kendetegn ved ekstruderede produkter er, at de i princippet fremstiles som endeløse længder. I praksis er de naturligvis ikke endeløse og skæres til i passende i længder.

rrekstrudering

Ekstruderingsprocessen

Et ekstruderingsanlæg består generelt af en eller flere ekstrudere samt noget følgeudstyr. Ekstruderen anvendes til at fremstille en sejtflydende, formbar plastmasse, som efterfølgende kan formes til f.eks. et af ovennævnte produkter, mens følgeudstyret er specielt fremstillet til det produkt, man ønsker at fremstille.

Råvaren, som oftest er i granulatform, fødes fra ekstruderens tragt til snekkens indtrækszone, hvorfra den føres fremad (som i en kødhakkemaskine) af den roterende snekke. Dels på grund af varmen fra den tempererede cylinder, men især på grund af friktionen mod cylinderen og den indre friktion i selve råvaren, opvarmes denne og bliver til en sejtflydende, formbar masse, lidt inden, den når enden af cylinderen.

På grund af snekkens udformning opbygges der også et relativt højt tryk for enden af snekken, som skal bruges til at presse plastmassen igennem det værktøj, der spændes på enden af ekstruderen. Afhængigt af værktøjets udformning kan der herefter fremstilles (formes) en lang række forskellige produkter.

Efterfølgende skal det ekstruderede plastemne køles ned. Det sker oftest med vand, luft eller imod vandkølet metal. Emnet skæres herefter til i den ønskede længde.