Co-polymer

Del:

Co-polymerer er karakteriseret ved at være dannet af to eller flere monomerer.

En co-polymer er en polymer (fx en plasttype) dannet ved polymerisation af to eller flere forskellige monomer forbindelser.

Det adskiller co-polymerer fra en homopolymer, der er dannet ved polymerisation af én monomer.

Et eksempel på en co-polymer er slagfast polystyren, hvor styren og butadien begge indgår i det polymere produkt. Andre eksempler på co-polymerer er ABS-plast og polyester.

co-polymerer
5 eksempler på co-polymerers opbygning. Kilde: Wikipedia.org