Afrapportering af strategi 2020-2023

Her kan du se en samlet oversigt over strategiprojekter og arrangementer, der har været afholdt i strategiperioden 2020-2023.

Del:

Plastindustrien har netop vinket farvel til strategien for 2020-2023: ‘Plastproduktion med ansvar’ og lanceret strategien for den næste periode: ‘Plastens bidrag til et cirkulært samfund’.

Strategiperioden har omfattet en lang række arrangementer, konferencer, udgivelser, kampagner og netværks- og sektionsmøder. Vi har samlet et overblik over nogle af de primære aktiviteter, perioden har dækket over.

Her kan du se en samlet liste overstrategiprojekter og andre øvrige aktiviteter fra perioden samt billeder. Downloade pdf-udgave her.

Plastindustrien udgav et inspirationskatalog med titlen: ”Energibesparelser i den danske plastbranche – Fem konkrete virksomhedscases”

Energikatalog

23 danse plastvirksomheder arbejdede med at reducere energiforbruget og mindske CO2-udledningen som en del af et projekt med Energistyrelsen. Projektet resulterede i blivende besparelser på ca. 25.000 MWh årligt svarende til en mindsket CO2-udledning på 5.500 ton per år. Som afrunding udgav foreningen i 2021 et inspirationskatalog med virksomhedscases, erfaringer og tips til energibesparelser fra projektet.

Realistisk om plast

Annonce fra kampagnen ‘Realistisk om plast’

Plastindustrien var afsender af en stor kommunikationskampagne målrettet danske forbrugere, der skulle nuancere den offentlige debat om plast og gøre den mere faktuel og realistisk. 

Kampagnen bestod af film på sociale medier, printannoncer, outdoor-reklamer, casevideoer, PR-aktiviteter, virksomhedsarrangementer og et digitalt dilemmaspil. Flere end 5 millioner mennesker blev eksponeret for kampagnen i løbet af dens levetid.

‘Designguiden for genbrug og genanvendelse af plastemballage til de private forbrugere’ er både tilgængelig i en fysisk og digital udgave – på både dansk og engelsk

Designguide

Designguiden blev til gennem et længerevarende samarbejde mellem en række aktører fra hele værdikæden for emballage i regi af foreningens Netværk for cirkulær plastemballage. Guiden præsenterer overvejelser og beslutninger, der har indflydelse på, hvordan plastemballage designes til genbrug eller genanvende. I strategiperioden er guiden udkommet i en fjerde revideret udgave på både dansk og engelsk.

Jubilæumsplakaten i forbindelse med Plastrindustriens 75 års jubilæum i 2022

Plastindustriens 75-års jubilæum

I 2022 havde Plastindustrien eksisteret i 75 år. Det blev markeret med en jubilæumsplakat med et udvalg ikoniske plastprodukter fra årenes løb. Plakatens produkter blev samlet i en jubilæumsudstilling på årsdagen 2022. Desuden udkom foreningen med en jubilæumsfilm og en jubilæumsbog, der gav et historisk tilbageblik på branchen og foreningen.

Plastic Pavilion stod opført på Gammel Strand fra d. 19. juni til d. 12. juli 2023. Pavillonen rummede en udstilling, der var åben for alle interesserede i dagtimerne. I aften- og nattetimerne lyste den op i gadebilledet

Plastic Pavilion

Pavillonen på Gammel Strand var kulminationen af et længerevarende arbejde med plastens rolle og potentiale i byggesektoren. I 2023 udkom Plastindustrien med et katalog, baseret på erfaringer fra en række virksomheder, som kortlagde både udfordringer, potentialer og forretningsområder med plast i den bæredygtige omstilling af byggeriet.

LCA-konference på Hotel Faaborg Fjord. Programmet bød på oplæg om miljøaftryk, og hvordan behovet for miljøregnskaber ser ud i fremtiden

Klimadata og LCA i plastbranchen

Plastindustrien tog det første skridt mod at give medlemmerne bedre indsigt i miljø- og klimadata ved at udforske mulighederne for en ny plastberegner og teste online værktøjer. 

Derudover holdt vi konference om klimadata og samarbejdede tæt med DI om programmet Klimaklar Produktions-virksomhed, hvor flere medlemmer har deltaget og delt erfaringer med at kortlægge og reducere CO2-udledningen. Indsatsen videreføres i den kommende strategiperiode.

De unge praktikanter kom på virksomhedsbesøg, blev introduceret til cases og boede henover praktikugen på Den Jyske Håndværkerskole

Erhvervspraktik

Plastindustrien introducerede en praktikuge i plastbranchen for elever i 9. og 10. klasse fra hele landet. Praktikken blev afholdt i samarbejde med Den Jyske Håndværkerskole og flere plastvirksomheder for at tilbyde de unge erfaringer med plastmaterialer og indsigt i branchens uddannelses- og karrieremuligheder gennem et sjovt, lærerigt, og socialt program.