Plastindustrien lancerer ny strategi: Plastens bidrag til et cirkulært samfund

Med den nye strategi for 2024-2027 ’Plastens bidrag til et cirkulært samfund’ vil Plastindustrien øge stoltheden og synligheden omkring den viden, de kompetencer og de innovative løsninger, som plastbranchen bidrager til samfundet med.

Del:

Plastindustrien kan præsentere en ny strategi for 2024-2027.

Strategien ’Plastens bidrag til et cirkulært samfund’ er resultatet af en omfattende proces, der bygger videre på foreningens tidligere arbejde og strategi – men samtidig tilpasser ambitionerne til nutidens udfordringer og muligheder.

– I de seneste år har Plastindustrien fokuseret på ansvarlig plastproduktion. Vi har arbejdet for at sikre, at produkter designes med omtanke, at vores virksomheder opererer så effektivt som muligt med mindst mulig klima- og miljøpåvirkning, og at vi som forening er dialogsøgende og aktive i løsningen af de reelle udfordringer ved plast, siger adm. direktør Thomas Drustrup.

Dette videreføres i den kommende strategiperiode – men nu ønsker Plastindustrien at tilføje en større portion stolthed og være mere synlig med den viden, de kompetencer og de produkter og løsninger, plastbranchen bidrager til samfundet med, forklarer adm. direktør Thomas Drustrup:

– Vi vil fremhæve den uundværlige rolle, plast spiller og den betydelige værdi, vores branche tilfører. Vores medlemmer råder over omfattende viden og erfaring med plast. Det har stor værdi for resten af samfundet – ikke mindst i arbejdet med at fremme den grønne omstilling.

Fire centrale temaer

Strategien er bygget op omkring fire centrale temaer, som omsættes i praksis gennem konkrete aktiviteter, projekter og indsatsområder de kommende år. Temaerne er:

  1. Når plast er det rette valg!
  2. Plastindustrien er et videnscenter for plast
  3. Vi skal tiltrække de rette kompetencer
  4. Vores rolle som en levende og relevant brancheforening

Bred inddragelse

Plastindustrien har lagt vægt på at inddrage medlemmer såvel som en bred vifte af interessenter for at få en solid mængde input til foreningens og industriens fremtid.

Erfaringerne fra medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere er blevet indarbejdet, så strategien afspejler et ønske om, at Plastindustrien fortsat skal være en stærk brancheforening, der favner hele værdikæden, bidrager med innovative løsninger og har en afgørende stemme i den offentlige debat.

DOWNLOAD: Strategi 2024-2027 – Plastens bidrag til et cirkulært samfund