Potentialet for genanvendelse af plast er stort

Del:

Dette indlæg blev bragt i Politiken d. 22. april 2024.

Af Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Iben Kinch Sohn, fagleder for cirkulær økonomi i DI og Nina Nagskov Jørgensen, politisk konsulent i Affalds- og Ressourceindustrien.

Timme Bisgaard Munk blæser i Politiken til kamp mod plast, og påstår, at hele idéen om genanvendelse af plast er et ’løgnagtigt spin’, der minder om tobaksindustriens PR-kampagner.

Lad os med det samme slå fast; det billede, som Munk tegner af genanvendelse af plast, er forkert.

Danmark er ikke USA og sortering er afgørende

På baggrund af en amerikansk rapport konkluderer Munk, at sortering af plast i Danmark er ”ønsketænkning” og ”wish-cycling”. Men rapporten, han henviser til, beskriver amerikanske forhold og siger intet om det danske eller det europæiske marked.

I Danmark skal plast fra husholdninger og virksomheder sorteres og genanvendes. Ny EU-lovgivning betyder desuden, at der fremover skal være genanvendt plast i nye emballager, ligesom producenter skal betale for håndtering af den emballage, de sætter på markedet. Alt sammen øger det incitamentet til at reducere emballagemængderne og til at designe plastemballager, så de kan genanvendes.

Lad os samtidig slå fast; sortering af plast er fuldstændig afgørende for, at vi kan få plasten tilbage i nye produkter. Der er fx meget høje krav til kvaliteten af den plast, der må bruges i fødevareemballage. Og det er dér, efterspørgslen er størst. For at bruge genanvendt plast her, skal det være sorteret separat fra restaffald. Ellers kan plasten også bruges i mange andre produkter. Men jo bedre vi sorterer, jo mere kan vi genanvende.

Plast kan genanvendes. Plast bliver genanvendt

Er vi langt nok med genanvendelse af plast i Danmark? Nej, slet ikke. De seneste tal fra 2019 viste, at kun lidt over 30 % af plastemballagen blev indsamlet til genanvendelse. Siden er der heldigvis sket meget. Kommunerne har indført sortering af blandt andet plast og den private affaldssektor har foretaget store investeringer.  Flere nye sorteringsanlæg herhjemme betyder desuden, at vi bliver endnu bedre til at genanvende det danske plastaffald.

Vi skal bruge plasten med omtanke

Munk opfordrer også til, at vi forbyder plast helt og satser på alternativerne. Det kan jo lyde besnærende, men helt så enkelt er det ikke.

Plast anvendes i alt fra biler til iltmasker, madrasser og elektronik. Det er sikkert som fødevareemballage og fuldstændig uundværligt i vores moderne sundhedsvæsen.

Men genanvendelse kan ikke stå alene. Og det gør den heldigvis heller ikke. Flere erhvervsorganisationer og NGO’er arbejder for at få et nationalt system for genbrug af take-away emballager. Nye EU-regler stiller krav til medlemslande om at reducere emballageaffald, og Plastindustrien har samlet anbefalinger til, hvordan virksomheder kan lave mere cirkulære plastemballager ved fx at bruge mindre materiale eller designe produktet anderledes.

Vi er ikke i mål. Men at påstå, at infrastrukturen og teknologien for genanvendelse mangler, er forkert.