Plastindustrien: Vi har brug for hurtig og fælles EU-løsning på elpriserne

Produktionsdanmark går konkurser i møde, og vi har derfor brug for hurtig og fælles EU-løsning til at koble den dyre gas fra elpriserne, skriver Thomas Drustrup og Søren Ulstrup, hhv. adm. direktør og bestyrelsesformand i Plastindustrien i dette debatindlæg.

Del:

Af Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien og Søren Ulstrup, bestyrelsesformand i Plastindustrien

Trods massiv opmærksomhed på de historisk høje energipriser er danske produktionsvirksomheder stadig lige hårdt ramt. Flere har betalt det femdobbelte, nogle det tidobbelte, i elregning i forhold til sidste år.

Medmindre der bliver taget nye politiske initiativer meget snart, går vi en sort tid i møde rundt om i de danske virksomheder såvel som ude i Europa.

Som samfund og industri er vi nødt til at se på, hvor vi kan spare på energien. Det er et primært fokus, og det ved vi, at vores virksomheder gør. På trods af det er prisstigninger fortsat så voldsomme, at det langtfra i sig selv er tilstrækkeligt. Derfor er der behov for yderligere politiske tiltag.

Konkret sender mange virksomheder ekstraudgiften videre til kunderne, hvilket ikke overraskende bliver mødt med store protester fra deres kunder. Og som ekstra salt i såret oplever mange, at kunderne drosler produktionen ned, mens nogle lukker helt ned. Det skyldes i mange tilfælde en kombination af manglende efterspørgsel i hele værdikæden og høje energiudgifter. En rigtig giftig cocktail, og mange oplever tydeligt, at alt er gået i stå i det marked, virksomhederne leverer ind til.

Og når en virksomhed skal sætte eks. 20-25 mio. kr. til side i år modsat 3-5 mio. kr. sidste år, kan det selvfølgelig mærkes i resten af virksomhedens budget. Det betyder desværre, at investeringer i mere kapacitet for at øge eksempelvis genanvendelsesgraden af plast er sat i bero – nu handler det om ren og skær overlevelse. Resultatet er, at den grønne omstilling – som plastindustrien er en vigtig del af – sættes i stå, eller måske endda går baglæns.

Heldigvis er der faktisk løsninger på problemet, og vi har brug for, at politikerne vender hver en sten for at reducere virksomhedernes udgifter. En oplagt løsning er at afkoble el fra den meget høj gaspris. Selvom den ofte bliver omtalt som nærmest umulig, da der er tale om et internationalt energimarked, der i vores del af verden er EU-reguleret. Nemlig at afkoble elprisen fra den meget høje gaspris. I den aktuelle krise betyder de meget høje gaspriser, at priserne på eks. vedvarende energi bliver trukket med op.

Der skal selvfølgelig andet og mere til end at dreje på en knap. Men vi ved heldigvis fra coronapandemien og fra tidligt i krigen i Ukraine, at EU-landene – når det brænder på – kan reagere hurtigt og ændre tung lovgivning og komplekse myndighedsmekanismer. Under corona viste EU-kommissionen desuden, at den kunne ekspedere ansøgninger fra medlemsstaterne om undtagelse fra statsstøttereglerne i imponerende højt tempo til gavn for Europas borgere og virksomheder. Med andre ord; EU-systemet er langt mere effektivt og slagkraftigt end sit rygte. Når det gælder. Den slagkraft efterlyser vi nu igen. Det haster.

Derfor opfordrer vi klima-, energi- og forsyningsministeren og den samlede regering til at lægge hele sin autoritet som grønt foregangsland i arbejdet med at få skabt enighed rundt om bordet i Bruxelles til at afkoble de ekstremt høje gaspriser fra resten af energimarkedet. Hvis ikke det lykkes, står vi formentlig over for en lang række konkurser i produktionsvirksomheder, der ikke længere har kapital til at betale mangedoblede elregninger og derfor risikerer at fyre i stort antal eller helt lukke – også de der er en del af den grønne omstilling og som har energieffektiviseret.

Det er positivt, at der er fokus på et loft over energiselskabernes indtjening. Men skal det redde arbejdspladser, skal den kommende minister og hans eller hendes EU-kolleger sikre, at pengene føres tilbage til produktionsvirksomhederne, der har stået for udskrivningen, og derfor er hårdt pressede.

En anden udgift, der gør ondt værre for industrien, er elselskabernes tariffer på energitransport, der ligesom de øvrige energipriser stiger voldsomt. Området er reguleret af lovgivning – og derfor muligt at regulere. Det opfordrer vi de folkevalgte og en ny regering til at se på.