BM Silo vil satse på plastbranchen: Vi har store ambitioner for fremtiden

Lisbeth Barnbæk Nielsen, adm. direktør i BM Silo.

Generationsskifte, tilpasset forretningsmodel og ny investor. Hos virksomheden BM Silo er der sket store forandringer i den seneste tid, og ambitionerne for fremtiden er store.

Del:

Virksomheden BM Silo i Tvis nær Holstebro har gennem det sidste års tid gennemført flere markante ændringer.

I oktober 2021 kom en ny adm. direktør til: Lisbeth Barnbæk Nielsen, den første person på posten, som er hentet uden for BM Silos ejerkreds.

Med Lisbeth i spidsen er planen at fortsætte virksomhedens vækstkurve. Blandt andet skal der satses hårdt på at få endnu mere fat på det globale marked, hvor potentialet er stort, fortæller hun:

– Vores mission hos BM Silo er at levere et veldokumenteret kvalitetsprodukt til konkurrencedygtige priser overalt i verden. Vi har gennem mange år været en stærk og kendt spiller på Agro-markedet, men gennem de seneste år har også plastindustrien vist stigende interesse. Efter en række succesfulde projekter både nationalt og globalt kan vi se, at vores produktløsninger passer perfekt ind hos plastindustrien, hvor vi derfor arbejder målrettet på at få et stærkt fodfæste.

Tilpasset forretningsmodel

Lisbeth Barnbæk Nielsen brugte sine første seks måneder som adm. direktør på at sikre fundamentet i forretningen og tilpasse forretningsmodellen.

BM Silo kom fra at være entreprenørdrevet og havde nået en størrelse, hvor det var svært at komme videre. Ligeledes havde forskellige kundesegmenter forskellige forventninger. Forretningsmodellen blev derfor kigget efter i sømmene, ligesom jeg har valgt at lave forskellige tilpasninger. Det betyder, at forretningen nu både er mere fremtidssikret og skalerbar.

Adm. direktør Lisbeth Barnbæk Nielsen uddyber:

– Vi skal som virksomhed løbende formå hele tiden at udvikle os og holde os attraktive som samarbejdspartner – uanset om det er i Danmark eller et andet sted i verden. I dag er vi et sted, hvor vores produktløsninger og bagvedliggende processer og produktion skaber fordele for kunderne. Samtidig er yderligere digitalisering på tegnebrættet, og bl.a. er vores online silo- konfigurator BM24|7 så småt ved at blive udrullet.

De rette værdier

I marts 2022 kunne BM Silo løfte sløret for, at Den Sociale Kapitalfond Invest – som et led i et glidende generationsskifte – har købt 44 procent af aktierne i virksomheden.

Med salget ønsker vi at fremtidssikre BM Silo – både kommercielt og i forhold til det værdigrundlag, virksomheden gennem mange år har været drevet efter, fortæller adm. direktør Lisbeth Barnbæk Nielsen.

Den Sociale Kapitalfond Invest bygger på ideen om at investere i virksomheder, som bidrager til at løse sociale problemer. Kapitalfonden investerer derfor udelukkende i SMV’er, hvor der både er fokus på vækst, positivt socialt bidrag i lokalområdet og høj virksomhedsværdi.

– Jeg har gennem det sidste års tid lært Den Sociale Kapitalfond Invest at kende som en ambitiøs partner med stærke værdier, der vil sikre det sociale og bæredygtige arbejde, vi allerede har fokus på. Samtidig får vi en professionel medspiller i arbejdet med at videreudvikle BM Silo, fortæller Lisbeth Barnbæk Nielsen.

Som en del af generationsskiftet indtrådte Lisbeth Barnbæk Nielsen som ny medejer, mens Dorte Zacho Martinsen, tidligere adm. direktør og senest bestyrelsesformand, udtrådte af ejerkredsen. Claus Martinsen, der er udviklingsdirektør i virksomheden, fortsatte som majoritetsejer.

Bannerfører for socialt ansvar

BM Silo har siden sin etablering i 1965 haft fokus på social ansvarlighed. Virksomheden har eksempelvis gjort en indsats for at inkludere og opkvalificere unge fra kanten af arbejdsmarkedet. Et arbejde, som sidste år sikrede BM Silo prisen CSR People Prize.

– Udover vores kommercielle mål om at skalere virksomheden og blive en større spiller, har vi en målsætning om kontinuerligt at øge vores fokus på social ansvarlighed og den grønne omstilling. Vi har allerede en del ansatte fra ”kanten af arbejdsmarkedet”, herunder også lærlinge, som vi forsøger at hjælpe på vej til en bedre fremtid, fortæller Lisbeth Barnbæk Nielsen.

Ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, Lars Jannick Johansen, ser BM Silo som en af de førende virksomheder blandt SMV’erne i Danmark, når det kommer til socialt ansvar.

– Samtidig gør BM Silos produkter en positiv forskel i verden, bl.a. ved at bidrage til øget ressourceudnyttelse og mindre råvarespild. Dette kombineret med en effektiv produktion gør, at vi trods turbulens på markedet pt. ser et godt potentiale fremadrettet for BM Silo som dansk impact virksomhed på et globalt marked.

Grøn omstilling i fokus

Hvad angår ansvar for den grønne omstilling har BM Silo fået udarbejdet et CO2-regnskab og er i øjeblikket i gang med at få lavet en livscyklusanalyse (LCA), fortæller adm. direktør Lisbeth Barnbæk Nielsen.

– LCA’en skal give os – og ikke mindst vores kunder – viden om, hvilket aftryk vores produkter sætter på vores verden. Internt bruger vi viden til alt fra udvælgelse af leverandører til produktvalg og processer i produktionen.

Lisbeth Barnbæk Nielsen uddyber: 

– Ser man på investeringer i fremtiden, bliver der fra den finansielle sektor større og større fokus på, at pengene skal flyde derhen hvor der tages et klima-, miljømæssigt og socialt ansvar. Vi hører det også fra kunderne, at der er stigende krav til disse mærkninger. Derfor er det både en konkurrencemæssig fordel for os og kunderne med en LCA.