Konrad Bienk vil gøre CemeCon Scandinavia til industriens foretrukne belægningspartner

Konrad Bienk blev i slutningen af 2018 udnævnt til CEO i CemeCon Scandinavia efter en længere karriere i virksomheden som bl.a. R&D Manager. Han er uddannet fra Aarhus Universitet og færdigjorde sin PhD december 2015.

Selvom Konrad Bienk har været i CemeCon Scandinavia A/S i en årrække, er det relativt nyt, at han har sat sig i direktørstolen hos belægningsvirksomheden i Hinnerup. Han har en ambition om at gøre CemeCon Scandinavia A/S langt mere synlig og ikke mindst sikre, at virksomheden bliver industriens foretrukne belægningspartner.

Del:

I december 2018 tiltrådte Konrad Bienk som CEO i CemeCon Scandinavia efter at have været tilknyttet virksomheden – med enkelte pauser – siden 2007.

Kort fortalt er virksomheden specialister i avanceret PVD-overfladebehandling af bl.a. sprøjtestøbeforme, og Konrad Bienk har da også brugt mange år på at mestre det tekniske inden, han blev udnævnt som CEO.

– Jeg har været i CemeCon Scandinavia med pauser siden 2007, så jeg har et godt kendskab til teknologien og teknikken i maskinrummet, fortæller Konrad Bienk, der færdiggjorde sin PhD fra Aarhus Universitet i 2015 og dernæst blev ansat som R&D Manager.

Han fortsætter:

– Den eneste ulempe ved at have brugt så meget tid i maskinrummet er, at vi nu bliver nødt til at bruge en del energi på at skabe bredere netværk og øge synligheden om virksomheden. Vi har den målsætning, at CemeCon Scandinavia skal være industriens foretrukne belægningscenter.

Nye investeringer skal øge fleksibiliteten og nedbringe leveringstiden

Konrad Bienk giver udtryk for, at han er meget bevidst om, at det kræver investeringer, når virksomheden vil indfri målsætningen om at vinde industrivirksomhedernes opmærksom og gunst.

Derfor har CemeCon Scandinavia også iværksat et investeringsprogram i millionklassen, der skal øge fleksibiliteten og servicen overfor kunderne. Eksempelvis har virksomheden for nylig fået etableret et automatiseret renseanlæg, der hurtigt forbehandler værktøjer og sliddele inden selve overfladebehandlingen.

– For at kunne yde den bedst mulige service har vi investeret i nye faciliteter for at effektivisere vores forbehandling og reducere vores produktionstid. Dels stiller nye plasttyper, smøremidler mm. større krav til vores rensefaciliteter, og dels er det et vigtigt skridt i at nedbringe vores leveringstid, forklarer Konrad Bienk, CEO i CemeCon Scandinavia.

Han fortæller supplerende om en af de øvrige nye investeringer:

– Vi investerer desuden i et nyt belægningsanlæg for at kunne udvikle fremtidens belægninger og for at kunne følge med den stigende efterspørgsel. Et nyt belægningsanlæg vil desuden øge vores fleksibilitet over for kunderne og reducere leveringstiden i perioder med belastning. Samtidig arbejder vi på at udvikle nye koncepter til industrien, der optimerer produktionen og puster nyt liv i slidte værktøjer.

Virksomheden er inde i en fase med nye investeringer, hvor der bl.a. bliver tilføjet et nyt belægningsanlæg i produktionshallen samt et automatiseret renseanlæg.

PVD-belægninger er miljømæssigt mere skånsomme

I øjeblikket er der mere fokus på bæredygtig produktion end nogensinde før.

Det mener Konrad Bienk er en fordel for virksomheden, der som tidligere nævnt anvender PVD-teknologien til overfladebehandling, hvilket er mere miljørigtigt end traditionel galvanisering.

– Vi benytter ingen kemiske processer for at lave vores belægninger. Vi benytter PVD-teknologien, hvor belægningen sker under vacuum ved hjælp af gas, metaller og strøm. Det betyder, at der ikke produceres farligt kemisk affald som f.eks. krom-6, der kendes fra normal hårdkrom produktion.

Konrad Bienk uddyber:

– I takt med at der fra politisk side bliver indført strengere krav til miljøbeskyttelse vil PVD-belægninger blive mere og mere attraktive som alternativ til klassisk galvanisering. Vi ser også dette som en mulighed for at beholde mere industri i Danmark, da der ellers er risiko for at produktionen pga. stigende miljøkrav flyttes til udlandet.