Plastbranchen skaber flest job i provinsen

Plastbranchen skaber jobs i alle dele af andet. Der er dog en tendens til, at andelen er højere i provinsen.

Del:

Virksomhederne i plastindustrien beskæftiger medarbejdere i hele Danmark.

Andelen af beskæftigede i plastbranchen ud af den samlede arbejdsstyrke svinger fra region til region. I Region Hovedstaden er andelen af medarbejdere i plastbranchen ud af den samlede arbejdsstyrke på 0,3 pct. og i Region Sjælland 1,0 pct. I Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland er andelen henholdsvis 1,1, 1,2 og 1,3 pct. af den samlede arbejdsstyrke.