Plastbranchen beskæftiger stor andel af ufaglærte

Del:

Hovedparten af de beskæftigede i den primære plastindustri er enten faglærte eller har en videregående uddannelse. 18 pct. af de beskæftigede har en videregående uddannelse, mens 43 pct. er faglærte. Lidt over hver tredje i branchen er ufaglært.

Uddannelsessammensætning i den primære plastindustri minder om sammensætningen for den samlede danske fremstillingsindustri. Plastbranchen beskæftiger dog syv procentpoint flere ufaglærte og syv procentpoint færre med videregående uddannelser end den samlede fremstillingsindustri.