Beskæftigelsen falder i den danske plastbranche – trods fremgang i både europæisk plastindustri og dansk fremstillingsindustri

Del:

 

Ligesom resten af dansk fremstillingsindustri oplevede den primære plastindustri et stort fald i beskæftigelsen i forbindelse med krisen. Fra 2009 til 2015 blev der 2.700 færre beskæftigede i den primære plastindustri. Det svarer til et fald på 19 pct.

Til sammenligning faldt beskæftigelsen i den samlede fremstillingsindustri med 8 pct. i samme periode. I modsætning til den primære plastindustri, har beskæftigelsen i fremstillingsindustrien dog været stigende i både 2014 og 2015 og voksede med ca. 1 pct. i 2015.

Faldet i beskæftigelsen i den danske plastindustri adskiller sig også markant fra den udvikling, der har været i plastindustrien på europæisk niveau. I samme periode, hvor beskæftigelsen er faldet med 32. pct. i dansk plastindustri, er den således steget med 4 pct. samlet i Europa, med 14 pct. i Tyskland og ligget nogenlunde konstant i Sverige.