Beskæftigelse: Plastbranchen blandt industriens største underbrancher

Mere end 26.000 danskere arbejder med plastproduktion. Det gøre plastbranchen til en af industriens største underbrancher.

Del:

I alt var der mellem 2014 og 2015 26.100 beskæftigede i den samlede danske plastindustri. Det svarer til knap 10 pct. af de ansatte i den danske fremstillingsindustri og knap 1 pct. af alle beskæftigede i Danmark.

Beskæftigelsen i den samlede danske plastindustri er fundet ved at undersøge beskæftigelsen i tre grupper af virksomheder.

Rundspørgen har resulteret i svar fra 33 virksomheder uden for Plastindustrien, hvori en del af de ansatte beskæftiger sig med plast eller produkter relateret til plast. Disse 33 virksomheder beskæftigede i 2014 knap 13.100 personer. Heraf var godt 4.900 personer beskæftiget med plast.

Det er således mere end hver tredje ansatte i disse virksomheder, der beskæftiger sig med plast eller produkter relateret til plast.