Webinar: Indkøbsvejledning – Træf bæredygtige beslutninger på plastområdet

Aarhus Kommune og Plastindustrien har i fællesskab udarbejdet en indkøbsvejledning, der skal hjælpe både offentlige og private indkøbere med at træffe bæredygtige valg på plastområdet. På webinaret den 5. februar præsenterer vi indkøbsvejledningens indhold.

Del:

Hvordan sikrer vi en bedre og mere miljømæssig korrekt efterspørgsel på plast?

Det var det centrale spørgsmål, som nu har fået Aarhus Kommune til at ‘oversætte’ kommunens bæredygtige plaststrategi til en konkret vejledning, som gerne skulle inspirere til, hvordan man kan foretage grønne og bæredygtige plastvalg i forbindelse med indkøb eller udbud.

Vejledningen er blevet til i et samarbejde under Plaststrategien imellem Aarhus Kommunes Indkøbsafdeling, AffaldVarme Aarhus og Plastindustrien.

Indkøbsvejledningen er netop blevet lanceret, og derfor inviterer Aarhus Kommune og Plastindustrien nu til et fælles webinar den 5. februar klokken 10.00-10.45, hvor baggrunden for indkøbsvejledningens tilblivelse og indhold bliver gennemgået.

Oplægsholderne er:

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på indholdet i indkøbsvejledningen.

Forud for arrangementet vil det færdige program blive offentliggjort her på siden og udsendt direkte til deltagerne.

Webinaret bliver optaget og lagt online efterfølgende på vores Youtube-kanal.

Du kan tilgå webinaret via dette link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI2NzY5OGYtZjI3My00OTZkLWExMGMtZjgxOThhYjk5MGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220752a3c8-2417-44fb-8a0f-fc52cc8011af%22%2c%22Oid%22%3a%22b386f6ba-9667-4d16-b7fc-210bd0be1954%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Vi ser dog meget gerne, at du også tilmelder dig, så vi kan sende dig yderligere info, evaluering mm:

Tilmeld dig her

Hvornår

Startdato
5. februar 2021
Slutdato
5. februar 2021
Tidspunkt
10.00 - 10.45

Hvor

Sted
Online

Tilmelding

Pris
Gratis
Registreringsfrist
4. februar 2021

Kontaktpersoner

Christina Busk

Tlf.: 2949 4564
Mail: cb@plast.dk
Christina Busk

Lars Hall Bæk Farsøe

Mail: lff@plast.dk
Lars Hall Bæk Farsøe