PUR-medlemsmøde før Netværksdagen

PUR-sektionens bestyrelse inviterer til halvårligt medlemsmøde d. 23. november fra kl. 9-12, som afholdes lige før Plastindustriens Netværksdag.

Del:

PUR-sektionen ønsker at styrke samarbejdet mellem medlemmerne og gå i dybden med sektionens vigtige dagsordener. Derfor inviterer bestyrelsen til halvårligt medlemsmøde, som afholdes lige før Plastindustriens Netværksdag. Dette møde giver medlemmerne en unik mulighed for at drøfte centrale emner og styrke fællesskabet.

Deltag i sektionens arrangement fra kl. 9-12 og sæt dit præg på sektionens arbejde. Bestyrelsen opfordrer deltagerne til at blive og deltage i Plastindustriens efterfølgende Netværksdag, hvor du kan udveksle erfaringer med branchekolleger og få indsigt i bredere emner inden for plastindustrien. Netværksdagen afsluttes med en festmiddag i de smukke rammer på Hindsgavl Slot.

Den foreløbige dagsorden er:

 

Uddannelse af operatører til PUR Industrien

På mødet skal vi drøfte uddannelse af medarbejdere til PUR industrien. Vi får besøg af Techcollege og SAXE og vil præsentere deltagerne for planen om et nyt uddannelses-samarbejde mellem PUR Industrien, Techcollege og SAXE. Samarbejdet kan videreføre PUR uddannelsen, som de sidste 5 år er afholdt i techcenteret på VELUX, i nye rammer i SAXEs nye faciliteter i Randers.

På mødet drøfter vi indhold, ideer og vilkår for uddannelserne i Randers.

Status på den nye isocyanatuddannelse i Danmark

Udrulning af den nye isocyanatuddannelse er i fuld gang i Danmark og mange af PUR virksomheder er ligeledes i gang med at sende medarbejdere afsted på de to forskellige niveauer, der nu tilbydes i AMU. På dette møde præsenterer vi det nye system og nogle af de spørgsmål og overvejelser, virksomhederne typisk har når de skal uddanne deres medarbejdere.

Isoleringsaktiviteter og Plastic Pavillon

På mødet drøfter vi også sektionens aktiviteter inden for isoleringsområdet. Der er opdatering på igangværende projekter og afrapportering fra sektionens deltagelse i kampagnen Plastic Pavillon.

Sidst men ikke mindst løfter bestyrelsen sløret for et par ekstra sociale initiativer planlagt til 2024.

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at prioritere at deltage i mødet og håber også mange vil deltage i den efterfølgende Netværksdag med resten af plastbranchen.

Tilmelding

Tilmeld dig PUR-sektionens møde i formularen nederst.

Netværksdagen kræver separat tilmelding via dette link: Læs mere om Netværksdagen og tilmeld dig her.

PUR-sektionens medlemsmøde d. 23. november 2023

Tilmeld dig her

Hvornår

Startdato
23. november 2023
Tidspunkt
09:00 - 12:00

Hvor

Sted
Hindsgavl Slot
Adresse
Hindsgavl Alle 7
Postnummer
5500
By
Middelfart