Møde i Netværk for genanvendelse af plast

Netværk for genanvendelse af plast holder næste møde den 25. januar, hvor der bl.a. er oplæg af Quantafuel og Dan-Foam samt workshop om mere bæredygtig brug af plast i byggeriet. Mødet bliver afholdt online.

Del:

Den 25. januar kl. 09.30-15.00 inviterer Netværk for genanvendelse af plast til online møde.

Program:

09:30: Velkomst, v/Christina Busk, Plastindustrien

09:35: Mulighederne i kemisk genanvendelse, v/Hanne Risgaard, Quantafuel

10:15: RecyClass – et værktøj til at fremme genanvendelsen, v/Fabrizio di Gregorio, RecyClass

11:00: Pause og tid til netværk

11:15: Initiativer fra Miljøstyrelsen til at fremme genanvendelsen i Danmark, v/Jesper Skovby Jørgensen, Miljøstyrelsen

12.00: Frokost

12:45: Genanvendelse af PUR, hvor langt er vi?, v/Tom Mikkelsen, Dan-Foam

13:20: Bæredygtig plastproduktion fra et virksomhedsperspektiv, v/Marianne F. Nielsen, BEWISynbra

13:55: Intro til workshop om plast i byggeriet, som er et af Plastindustriens strategiske arbejdsområder de kommende år,  v/Christina Busk, Plastindustrien

14:10: Workshop

  • Plast i byggeriet?
  • Hvordan genanvender vi mere plast fra byggeriet – eller tager produkter tilbage?
  • Hvordan bruger vi mere genanvendt plast i nye produkter i byggeriet
  • Design til genanvendelse inden for byggeriet

14:55: Afrunding – nye emner til fremtidige møder, v/Alle

Det fysiske møde gennemføres naturligvis i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for begrænsning af coronasmitte.

Tilmelding og deltagelse i netværksmødet:

Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Netværk for genanvendelse af plast. Det fungerer som videndelingsplatform, og netværket giver mulighed for at sammenfatte best practice inden for genanvendelse og ressourceoptimering samt at vurdere det mulige forretningspotentiale.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er tovholder for netværket.

Såfremt du ønsker at vide mere om netværket og deltage i netværksmøderne, så kontakt Yannick Drejer, miljøstudent i Plastindustrien, via yd@plast.dk/2785 4228.

Hvornår

Startdato
25. januar 2021
Slutdato
25. januar 2021
Tidspunkt
09.30 - 15.00

Hvor

Sted
Online

Kontaktpersoner

Christina Busk

Tlf.: 2949 4564
Mail: cb@plast.dk
Christina Busk

Yannick Drejer

Mail: yd@plast.dk
Yannick Drejer