Møde i Netværk for cirkulær plastemballage

Netværk for cirkulær plastemballage mødes næste gang den 5. maj kl. 9.30. Denne gang er der aktuelle og inspirerende oplæg fra bl.a. Nestlé, ScanTeco og Det Nationale Plastikcenter. Arrangementet foregår digitalt.

Del:

Til det digitale netværksmøde den 5. maj (9.30-15.00) sætter vi fokus på nogle af de konkrete tiltag, der er med til at fremme genanvendelsen af plastemballage i Danmark.

Vi zoomber bl.a. ind på, hvad status er på implementeringen af producentansvaret, og vi berører også, hvordan offentlige indkøb spiller en vigtig rolle i at fremme genanvendelsen af plast i Danmark.

Derudover skal vi også høre om de bornholmske erfaringer med at skabe en affaldsfri ø.

Program:

09:30: Velkomst

v/ Christina Busk, Plastindustrien

09:35: Offentlige indkøb af plast

v/ Alexandra Thempler, Dansk Industri

10:10: The Plastic Leap 2025 – Swedish Plastic Recycling strategies to make plastic packaging circular

v/ Rickard Jansson, Svensk Plaståtervinning

10:55: Pause

11:15: Initiativer fra Det Nationale Plastikcenter

v/ Rasmus Eisted, Det Nationale Plastikcenter

12.00: Pause

12:45: Zero Waste Bornholm – udviklingsplatform og partnerskaber

v/ David Christensen, BOFA

13:25: Opbyg cirkulær økonomi – test på Bornholm

v/ Birgitte Krenk, Nestlé

13:55: Pause

14:10: Food grade rPET by Starlinger

v/ Jens Bjørn, ScanTeco & Paul Niedl, Starlinger

14:55: Afrunding – nye emner til fremtidige møder

Tilmelding og deltagelse i netværksmødet:

Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Netværk for cirkulær plastemballage.

Netværket fungerer som videndelingsplatform, og fællesskabet giver mulighed for at sammenfatte best practice inden for genanvendelse og ressourceoptimering samt at vurdere det mulige forretningspotentiale.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er tovholder for netværket.

Såfremt du ønsker at vide mere om netværket og deltage i netværksmøderne, så kontakt Yannick Drejer, miljøstudent i Plastindustrien, via yd@plast.dk/2785 4228.

Hvornår

Startdato
5. maj 2021
Slutdato
5. maj 2021
Tidspunkt
09.30 - 15.00

Hvor

Sted
Online

Kontaktpersoner

Christina Busk

Tlf.: 2949 4564
Mail: cb@plast.dk
Christina Busk