Se programmet for Plastdagen 2023

Del:

Energikrisen har haft konsekvenser for hele vores samfund. Og klimaudfordringerne skal stadig løses. Traditionelle forbrugsmønstre er blevet udfordret af nye, innovative løsninger og hos mange virksomheder har behovet for energioptimering givet plads til nye idéer. Også blandt Plastindustriens medlemmer.

Mange plastprodukter er med til at løse fremtidens klimaudfordringer. Men hvor er industrien på vej hen? Og hvad er vigtigst? Klimaet eller økonomien?

På Plastdagen 2023 bliver du som deltager præsenteret for konkrete løsninger på fremtidens energiudfordringer. Vi løfter sløret for nogle af fremtidens energiformer og debatterer hvordan industrien kan ruste sig til en energieffektiv fremtid.

Plastdagen 2023 afvikles under overskriften Energi og klima: Udfordring eller mulighed?

(OBS.: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet.)

Program

12.30Generalforsamling  forbeholdt Plastindustriens medlemmer.

13.30: Velkommen til Plastdagen  Thomas Drustrup, adm. direktør, Plastindustrien

13.45: Fremtidens energiforsyning og Power-to-X i plastbranchen
Søren Lyng Ebbehøj, chefkonsulent, Energistyrelsen

Den grønne omstilling bevæger sig i disse år fra energisektoren ud i andre dele af samfundet. Nye teknologier som Power-to-X kan i fremtiden stille energisektorens grønne løsninger til rådighed for andre sektorer. For eksempel industrien og transportsektoren. Ikke kun med energi til produktionen men også med nye materialer og kemikalier. Men er PtX en silver bullet, og hvad er egentlig op og ned?

14.05: Fjernvarmerør af genanvendt plastaffald
Kristian Overgaard, executive vice president, LOGSTOR

Genanvendt plast kan bruges til mange ting – også til at holde på fjernvarmen. LOGSTOR i Løgstør laver fjernvarmerør af genanvendt plastaffald. Det klimavenlige fjernvarmerør med kappe i genanvendt HDPE er kun første skridt på vejen. I fremtiden vil LOGSTOR op på 100% genbrug.

14.10: Kunsten at finde et kommercielt ståsted i den grønne omstilling
Jan Damkjær og Morten Tang-Jensen, kissCSR

Forventningerne og mulighederne er mange i arbejdet med den grønne dagsorden, men ofte bliver ideerne på tegnebrættet. Jan Damkjær og Morten Tang-Jensen fra kissCSR kommer med inspiration til, hvordan virksomheder finder et kommercielt ståsted i arbejdet med grøn omstilling – og de deler deres erfaringer om de typiske årsager til at grønne ambitioner og planer slår fejl.

14.30: Outercore – en CO2-optimeret vinduesfals i genanvendt plast, designet til genbrug
Peter Skjeldborg Olafsen, sales director, Outercore

Design for Disassembly er udpeget som et væsentligt princip for forebyggelse af affald i byggeriet. Metoden gør det muligt at adskille komponenter og materialer i en bygning, så de kan genanvendes eller genbruges. Outercore er en vinduesfals lavet af 100 % genanvendt plast – designet til genbrug. Peter Skjeldborg Olafsen fra Outercore fortæller, hvordan virksomheden har benyttet CO2-beregninger til at optimere produktionen.

14.35: Pause

15.05: Effektiv produktion
Jens Thor Hansen, CEO, Engel Nordic

Hvordan ruster virksomheden sig til fremtiden, og hvilke overvejelser er vigtige i forhold til at identificere udfordringer og løsninger? Hvilke krav stilles der, når vi eksempelvis taler konkurrenceevne, digitalisering, klimabelastning og automatisering?

15.10: Design, genanvendelse og klimaaftryk i isolering
Marianne F. Nielsen, HSEQ-manager, BEWI

Plast er et materiale, der med sine mange egenskaber kan understøtte klimadagsordenen. Men hvordan kan design og materialevalg udnyttes, så isoleringsmateriale både opnår lang holdbarhed, kan genbruges og i sidste ende genanvendes til råvarer?

15.30: Digitalisering som en vækstdriver for danske virksomheder
Marie Bjerre, digitaliseringsminister og minister for ligestilling

Den grønne omstilling er en stor vækstmulighed for mange virksomheder, og det resulterer i mange, nye, innovative løsninger. Men omstillingen stiller også krav til virksomhedernes digitalisering, når de bl.a. skal indberette data og sikre sporbarhed i værdikæden. Marie Bjerre er Danmarks første digitaliseringsminister. Før hun blev minister, har hun været klimaordfører og bæredygtigheds- og verdensmålsordfører.

15.45: Sådan blev vi en Klimaklar Produktionsvirksomhed
Jan Michael Jensen, project manager, uni-technology A/S

I 2022 gennemførte uni-technology A/S Klimaklar Produktionsvirksomhed, der er et rådgivningsforløb støttet af DI – Dansk Industri og Industriens Fond. Som et resultat er uni-technology A/S blevet klogere på sine CO2-udledninger, og virksomheden har udformet en ny strategi med afsæt i grøn omstilling.

16.05: Pause

16.35: Højlunds Forsamlingshus – Hvordan bliver plastbranchen en del af klimaløsningen?

Debatpanelet består af:

Linea Søgaard-Lidell, energi- klima- og forsyningsordfører, Venstre
Jasper Steinhausen, virksomhedsrådgiver
Søren Ulstrup, adm. direktør, Ulstrup Plast og bestyrelsesformand, Plastindustrien.

17.35: Plastprisen 2023

De nominerede til Plastprisen 2023 er:

CETEC
Guido Tosello
Dantoy
RC Plast
Aarhus Kommune

18.00: Dagens program afsluttes

18.30: Festmiddag for medlemmer på 7. sal

Moderator på hele dagen er journalist Gertrud Højlund Thisted.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Praktisk information

Plastdagen 2023 holdes i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Dagen afrundes på 7. sal i Industriens Hus, hvor medlemmer inviteres til at deltage i en festlig netværksmiddag med udsigt over Rådhuspladsen.

Bemærk venligst, at parkering i begrænset omfang kan finde sted i P-kælderen under Industriens Hus. I øvrigt kan parkering finde sted hos Q-Park i Nyropsgade 42, 1602 København V.

Ved spørgsmål eller afbud kontakt alm@plast.dk