Tema : Plast og CO2-besparelser

Produktionen af plast udleder CO2, da plast hovedsageligt består af fossile ressourcer som olie og gas. Men plast bidrager også til at reducere CO2-udledningen, da det er et let materiale med mange anvendelser. Plast erstatter fx tunge komponenter i transportmidler, hvilket reducerer brændstofforbruget. Den rette emballage til fødevarer hindrer madspild, og dermed tab af vigtige ressourcer, og plast indgår i produktionen af både vindmøller og solceller og dermed til vedvarende energi.

Når det er sagt, har plastbranchen stort fokus på at gøre brugen af plast mere cirkulær, minimere spild og fremme genbrug og genanvendelse. Dertil arbejder vi med at gøre plastproduktionen mere CO2-besparende, blandt andet gennem energibesparelser hos danske plastvirksomheder.

Del: