Tema : Plast, genanvendelse og cirkulær økonomi

Affald og genanvendelse er på dagsordenen som aldrig før – også når det kommer til plast. Og med god grund: Affald er nemlig en kæmpe ressource, hvis vi håndterer det korrekt.

Vi har et stort potentiale i forhold til både bæredygtighed og økonomi, når det handler om at flytte Danmark fra at være et afbrændingsnation til at være et land, hvor vi er langt bedre til at genbruge og genanvende vores plast.

På disse sider kan du læse mere om og de udfordringer og muligheder, der ligger i gemt i vores plastaffald, samt hvordan Plastindustrien mener, at vi bedst opnår mere genanvendelse.

Del: