Tema : Plast, genanvendelse og cirkulær økonomi

Affald og genanvendelse er på dagsordenen som aldrig før – også når det kommer til plast. Og med god grund: Affald er nemlig en kæmpe ressource. Danmark er blandt de bedste i verden til at udnytte vores affald og undgå, at det bare ender på en losseplads. Det er bl.a. sket gennem forbrænding, hvor affaldet er blevet til energi.

Som alternativ til deponi er forbrænding en god løsning, men det kan blive endnu bedre. Store dele af vores affald, heriblandt plast, har potentiale til at blive genanvendt. Dette kan give besparelser af både CO2 og af råstofressourcerne, hvilket gør det til en høj prioritet.

Dette kendes også som affaldshierarkiet, hvor genanvendelse og den cirkulære tankegang er at foretrække, energiudnyttelse i form af afbrænding er nødvendigt hvis affaldet ikke er genanvendeligt, og deponi er en sidste udvej, der på alle måder skal undgås.  Den cirkulære tankegang har stor betydning for affaldshierarkiet, da man i en cirkulær økonomi producerer produkter med henblik på at gøre dem genanvendelige.

På disse sider kan du læse mere om og de udfordringer og muligheder, der ligger i gemt i vores plastaffald, samt hvordan Plastindustrien mener vi bedst opnår mere genanvendelse.

Del:

Aktuelt

1 9 10 11 12 13 16