Sektion : Sprøjtestøbesektionen

Sprøjtestøbesektionen er den største sektion under Plastindustrien i Danmark. Sektionen skal især virke til fremme af produktionstekniske, faglige og erhvervsmæssige forhold inden for området sprøjtestøbning. Sektionen skal nå dette ved at fungere som samlingspunkt for sprøjtestøbevirksomheder med henblik på fri og uformel erfaringsudveksling om spørgsmål af interesse for sektionen.

Sektionens udadvendte aktiviteter varetages i samarbejde med Plastindustrien i Danmark. Uden for sektionens opgaver falder aktiviteter, der medfører begrænsninger i den frie konkurrence inden for branchen. Medlemmerne mødes minimum to gange årligt. En gang til et temamøde i løbet af foråret og senere på året til en temadag i forbindelse med generalforsamlingen og derudover til ad hoc aktiviteter af fælles interesse.

Del: