Plastaffaldsmængder fra forskellige sektorer

Del:

Miljøstyrelsens tal for plastaffald i Danmark (2017) kan ses i nedenstående infographic.
Følgende data angiver de totale mængder udsorteret plastaffald. Store mængder af plastaffaldet kan altså også være registreret under andre fraktioner, såsom brændbart eller dagrenovation. Statistikken viser heller ikke om affaldet brændes eller genanvendes.*
for kategorierne landbrug, jagt og skovbrug er fraktionerne plast og plastemballage samlet.

Hele affaldstatistikken for 2017 kan ses her.