Plast og mærker

For at hjælpe forbrugeren er plastprodukter og –emballager ofte forsynet med forskellige mærker. Du kan læse mere om de forskellige mærker her.

Del:

Trekantsmærket

Trekantsmærket er en frivillig ordning for plastemballager og hjælper til identificering, når plasten skal sorteres til genanvendelse. Der er ingen lovkrav om, at plastemballage eller andre plastprodukter skal mærkes med “trekanten”.

Du kan læse mere om de forskellige trekanter her.

Herudover kan plast, der er beregnet til fødevarekontakt, mærkes med glas og gaffelsymbolet.

Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er EU og Nordens officielle miljømærker. Mærkerne tildeles produkter og ydelser efter fastlagte kriterier, der løbende revideres.

I dag kan en lang række produktkategorier få miljømærker herunder legetøj, bygningskomponenter, madrasser, klude mv. En lang produkter i plast er miljømærket, fx, legetøj, emballage, pumper, hårde hvidevarer og kontormaskiner.

Producenter eller importører, der vil miljømærke deres produkter, skal kunne dokumentere, at produkterne lever op til kriterierne. Kriterierne fastlægges ud fra et vugge til grav-princip, hvor et produkts samlede miljøbelastning kortlægges.

Mærkerne administreres af Miljømærkning Danmark.

Forbrugerombudsmandens guide til virksomheder om miljømarkedsføring

Som en del af markedsføringsloven indgår der et forbud mod, at en virksomhed  bruger vildledende udsagn om sig selv eller deres produkter. I følge forbuddet må udsagnene ikke være vildledende og give forbrugeren et indtryk af at ydelsen eller produktet er bedre på miljøområdet end tilfældet. Virksomheder der benytter sig af miljømæssige udsagn skal derfor kunne dokumenterer at udsagnene afspejler sandheden. Forbrugerombudsmanden har lavet en guide til virksomheder om miljømarkedsføring. Guiden er tilegnet til virksomheder, som gerne vil markedsføre miljømæssige budskaber omkring dem selv eller deres produkter.

Du kan læse mere om forbuddet, samt finde deres guide, på Forbrugerombudsmandens hjemmeside

Forslag til nyt EU-direktiv mod greenwashing

I marts 2023 fremsatte EU-kommissionen et forslag til et nyt direktiv mod greenwashing. Det nye direktiv indeholder krav til  at virksomheders grønne påstande, om dem selv og/eller deres produkter, skal verificeres af en tredjepart før de må benyttes. Forslaget kommer bl.a. på baggrund af et studie udført at EU-kommissionen i 2020, hvor over halvdelen af de grønne påstande på EU-markedet blev fundet fundet vage, vildledende eller ubegrundede. Direktivet skal nu videre behandles i EU-parlamentet og ministerrådet.

Du kan finde mere information om forslaget her.