Sortering af plast stiger med raketfart

Plast i medierne
Del:

Danske husholdninger sorterede i 2020 53 procent af al affald til genanvendelse. Ser vi på plasten alene steg indsamlingen af sorteret ’emballageplast’ fra 2019 til 2020 med hele 23 procent og ‘plast’ med 66 procent.

Dansk Affaldsforening påpeger, at de ti fraktioner, alle danskere skal sortere i, først blev politisk aftalt midt i 2020, og lovmæssigt fastsat i affaldsbekendtgørelsen i december 2020. Derfor er de enige med Miljøstyrelsen, som i beretningen skriver, at stigningen skal ses i lyset af den øgede sortering med kommunernes udrulning af flere affaldsbeholdere, så flere typer affald hentes hjemme hos borgerne.

Kilde: Plastforum