Nye krav til sortering af affald i Vejle kommune

Plast i medierne
Del:

Nye krav til affaldssortering, stiller en række spørgsmål til den igangværende affaldssortering. Med de nye krav til affaldssortering, hvor så meget som muligt skal genbruges, følger også nogle helt oplagte spørgsmål, såsom hvor meget energi og vand man skal bruge for at gøre for eksempel Nutella- og marmeladeglas klar til at ryge i genbrugsbeholderen. Hvor rene skal smørbakker, ketchupflasker og plastikfolie være? Skal jeg for eksempel vaske de ting, jeg lægger i genbrugscontainerne? Skal drikkekartoner være skyllet, før de lægges i? Må det også være kartoner fra fløde, tykmælk osv., som lægges i den container? Er en plastik-tandpastatube plastik eller restaffald, hvis jeg har klemt alt ud?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som en af avisens læsere har stillet i forbindelse med den nye affaldsordning i Vejen Kommune, hvor så meget som overhovedet muligt skal sorteres til genbrug.