Mere og mere ryger i skraldespanden

Plast i medierne
Del:
Danskerne genererer mere og mere affald, og vi er langt fra at nå EUs mål for, hvor meget vi skal genanvende. Industri og kommuner strides om løsningerne.

Mens mængden af affald stiger, er Danmark langt fra at nå EUs mål om genanvendelse af husholdningsaffald. Det fremgår af Miljøstyrelsens seneste affaldsstatistik, der udkom i december og kortlægger, hvor meget affald der bliver produceret i Danmark, og hvor stor en andel der er blevet genanvendt i perioden 2016 til 2020.

Kilde: Information