Danske husholdninger sorterer som aldrig før

Plast i medierne
Del:

Ny affald statistik fra Miljøstyrelsen viser stor stigning i danskernes sortering. Det er især madaffald og plast, som danskerne sorterer i stor stil.

Den nye affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at husholdningerne i 2020 sorterede 53 procent af affaldet til genanvendelse, og samtidig er andelen af forbrændingsaffald faldet.

To af de affaldsfraktioner, der er mest fokus på slår også rekord. Sorteringen af madaffald, som kan bruges til biogas og gødning, er nemlig på bare to år mere end fordoblet fra 81.000 tons i 2018 til 172.000 tons i 2020.

Kilde: NB-kommune