Opskumning og formstøbning af EPS

Del:

Fremstilling af produkter i EPS-plast sker gennem to faser: Først en opskumning af råmaterialet og dernæst en støbning.

 

EPS – ekspanderet polystyren – er i virkeligheden intelligent udnyttelse af luft, hvor slutproduktet – EPS-emballagen eller -isoleringselementet – består af helt op til 98 pct. luft og blot 2 pct. polystyren.

Luften tilføres materialet gennem en opskumning af EPS-råvaren – polystyrenperler, hvorefter skummet kan kan støbes og formgives tl de færdige EPS-produkter. Processerne er skånsomme overfor miljøet, fordi de begge hovedsageligt anvender varm vanddamp og en begrænset mængde pentan – en naturligt forekommende kulbrinte.

Opskumning

Første fase i fremstillingen af EPS er en såkaldt opskumning af de EPS-perler, der udgør råvaren i produktionen. Perlerne bliver opvarmet ved hjælp af 80°C – 100°C varm vanddamp, hvorved pentanen i perlerne får dem til at udvide sig – at ekspandere. Det mangedobler EPS-perlernes rumfang, så det bliver til EPS-skum.

Hvor meget perlerne skal udvide sig afhænger af den vægtfylde, man ønsker i det færdige EPS materiale. Jo mere perlerne udvider sig, jo mere luft indeholder det færdige EPS, og jo lavere er materialets vægtfylde.

Under opskumningen bliver der anvendt begrænsede mængder pentan som drivgas. Pentan forekommer naturligt og er en såkaldt kulbrinte. Den mængde, der bliver frigjort ved fremstillingen af EPS, omdannes hurtigt til vand og kuldioxid.

Støbning

Før EPS-emballagen eller –isoleringsproduktet er færdigt, skal EPS-skummet igennem en støbeproces. Det sker i aluminiumsværktøjer eller blokforme ved at tilføre yderligere vanddamp.

Støbeprocessen giver mulighed for at forme EPS til stort set hvad som helst. Det giver store fordele ved fremstilling af eksempelvis EPS-emballager, der kan formes, så de passer præcist til de produkter, der skal emballeres.

Miljø

Produktionen af EPS er skånsom overfor miljøet, da der alene bliver brugt den mængde energi, som maskinerne skal bruge til opskumning og formstøbning. Overskudsvarmen fra produktionen bliver i øvrigt genanvendt i fremstillingsprocessen samt til opvarmning af fabriksbygningerne.

Det færdigstøbte EPS indeholder ingen skadelige stoffer, og ved kontrolleret forbrænding bliver der kun udviklet vand og kuldioxid, der indgår i naturens kredsløb.