Hærdeplast

Del:

Hærdeplast beskriver plasttyper, der ikke kan smeltes om efter formgivning.

Hærdeplast er en fællesbetegnelse plasttyper, der ikke smeltes efter formgivning og hærdning – ligesom et kogt æg ikke kan blive flydende igen. Plasttypen står dermed i kontrast til den anden hovedplasttype, termoplast, der netop karakteriseres ved at kunne smeltes og formes et utal af gange. At hærdeplast ikke kan smeltes om efter formgivning skyldes, at den endelige polymerisation sker under hærdningen, og at polymerisationen for disse materialer fører til dannelse af meget store tredimensionale netværksstrukturer. De enkelte polymerkæder er bundet sammen med meget stærke kemiske bindinger, i modsætning til de svagere bindinger i termoplast. Ved opvarmning vil kæderne derfor ikke glide i forhold til hinanden, hvilket betyder, at materialet ikke kan smelte. Hærdeplast kan derfor ikke genanvendes på samme måde som termoplast. Opvarmes det til meget høje temperaturer, sker der i stedet en forkulning af materialet.

Hærdeplaster er typisk meget bestandige både mod slid, slag og kemikalie

Eksempler på plasttypen er umættet polyester, pepoxy og polyurethan. Glasfiberarmeret polyester bruges bl.a. til møllevinger, både store og meget andet.