Webinar: Få støtte fra Erhvervspuljen til energieffektiviseringer

Produktionsvirksomheder kan i marts søge om økonomisk tilskud til energieffektiviseringer fra Erhvervspuljen. På webinaret den 24. februar fortæller Jon Trap Jespersen (Energistyrelsen) om, hvad det kræver at få tildelt midler.

Del:

Erhvervspuljen er en tilskudsordning til energieffektiviseringer, der særligt henvender sig til produktionsvirksomheder. Ordningen bliver administreret af Energistyrelsen, som forventer at åbne næste ansøgningsrunde i marts 2021.

Derfor har Plastindustrien inviteret specialkonsulent Jon Trap Jespersen fra Energistyrelsen i webinarstudiet den 24. februar kl. 13.30-14.15, hvor han vil præsentere ordningen og uddybe ansøgningskravene.

Tilskud til konkrete projekter

Erhvervspuljen giver tilskud til virksomhedsprojekter, der reducerer det samlede energiforbrug i Danmark – med særlig vægt på konverteringen fra fossil energi til el.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Der er flere årlige ansøgningsrunder, og den næste forventes som nævnt at åbne i starten af marts 2021.

Samlet set er der afsat ca. 3,5 mia. kroner frem mod år 2030 til indsatsen.

Program & tilmelding:

Anders K. Knudsen, miljøkonsulent i Plastindustrien, indleder webinaret, hvorefter Jon Trap Jespersen fra Energistyrelsen holder oplæg ud fra nedenstående agenda:

  •  Introduktion til Erhvervspuljen og kort baggrund om etableringen
  • Hvilken type virksomheder og projekter kan få tilskud?
  • Ansøgning om tilskud; hvordan, hvor meget og hvordan fungerer prisdannelsen?
  • Erfaringer fra de to første runder; hvad skal man være særligt opmærksom på i ansøgningsprocessen?

Vi anbefaler, at deltagerne orienterer sig i Energistyrelsens vejledning om ordningen inden webinaret.

På forhånd udsender vi også et kort spørgeskema til deltagerne for at få yderligere input til webinarets indhold.

Webinaret bliver optaget og efterfølgende lagt på Plastindustriens Youtube-kanal.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding sker via denne formular:

Tilmeld dig her

Hvornår

Startdato
24. februar 2021
Slutdato
24. februar 2021
Tidspunkt
13.30 - 14.15

Hvor

Sted
Online

Kontaktpersoner

Anders Kildegaard Knudsen

Tlf.: 2489 3480
Mail: akk@plast.dk
Anders Kildegaard Knudsen