Netværksmøde i HR- og Uddannelsesnetværket om plastmageruddannelsen – online fra kl. 10-12

Den 24. september afholder Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk online netværksmøde om plastmageruddannelsen

Den 24. september skulle Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk havde afholdt netværksmøde om fremtidens plastmagere og ingeniører. Mødet er nu ændret til at foregå online med forkortet dagsorden.

Del:

Bemærk at dagsordenen er ændret da mødet er forkortet. Temaet om fremtidens ingeniører udskydes til næste møde i februar 2021.

Baggrund for mødet:

Vi skal sikre at vi har medarbejdere med de rette kompetencer i fremtiden. Derfor er det vigtigt at se på hvordan uddannelser bidrager til at løse denne opgave – hvor er de og hvad ser de er vigtigt?

Hvad tænker branchen – hvad er vigtigt for virksomhederne, og hvordan sikrer vi at alle arbejder i samme retning for at fremme de rette kompetencer og den rette viden?

 Dagsorden for mødet:

  1. Velkomst v/Jo Dietrich/uddannelseskonsulent i Plastindustrien og præsentation af ny styregruppe for netværket og beslutning om retningslinjer for fremtidige temaer
  2. Status og orientering vedr. plastmageruddannelsen v/Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien. BlivPlastmager-kampagnen: Ny film om uddannelsesmuligheder for plastmageren på trapperne og Plastindustriens ny kampagne ”Realistisk om Plast”Status på indgåede uddannelsesaftaler for plastmageren v/Thomas Jensen, Industriens Uddannelser

Orientering om EUX v/LEGO

Nyt fra skolerne – status på lærlinge og nye tiltag, herunder AMU:

Nyt fra AMU Syd v/Kasper Greendahl eller Mette Høilund

Den Jyske Håndværkerskole v/ Troels Nymark Petersen

3. Præsentation af projektet ”Grønne Kompetencer” – et samarbejde ml. skolerne, Plastindustriens medlemmer og sekretariat om at skabe en fornyet fortælling og indhold af plastmageruddannelsen i lyset af branchen og samfundets grønne omstilling v/ partner i projektet v/Jan Bisgaard, lektor Nationalt Center for Erhvervspædagogik v Københavns Professionshøjskole

 4. Input fra virksomhederne om fremtiden for plastmageruddannelsen i lyset af grøn omstilling og øvrige temaer i fokus, fx automatisering og digitalisering

5. Evt. og næste møde (bliver enten 10. februar el. 2. marts 2021) om ingeniører og kompetencer, samt kick-off workshop med virksomheder i ”Grønne Kompetencer”

 

Hvornår

Startdato
24. september 2020
Slutdato
24. september 2020
Tidspunkt
10:00 - 12:00

Hvor

Sted
Online via Teams

Kontaktpersoner

Jo Dietrich

Tlf.: 2489 3247
Mail: jd@plast.dk
Jo Dietrich