Netværksmøde i HR- og Uddannelsesnetværket om plastmageruddannelsen – online fra kl. 10-12

Den 24. september afholder Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk online netværksmøde om plastmageruddannelsen

Den 24. september skulle Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk havde afholdt netværksmøde om fremtidens plastmagere og ingeniører. Mødet er nu ændret til at foregå online med forkortet dagsorden.

Del:

Bemærk at dagsordenen er ændret da mødet er forkortet. Temaet om fremtidens ingeniører udskydes til næste møde i februar 2021.

Baggrund for mødet:

Vi skal sikre at vi har medarbejdere med de rette kompetencer i fremtiden. Derfor er det vigtigt at se på hvordan uddannelser bidrager til at løse denne opgave – hvor er de og hvad ser de er vigtigt?

Hvad tænker branchen – hvad er vigtigt for virksomhederne, og hvordan sikrer vi at alle arbejder i samme retning for at fremme de rette kompetencer og den rette viden?

 Dagsorden for mødet:

  1. Velkomst v/Jo Dietrich/uddannelseskonsulent i Plastindustrien og præsentation af ny styregruppe for netværket og beslutning om retningslinjer for fremtidige temaer
  2. Status og orientering vedr. plastmageruddannelsen v/Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien. BlivPlastmager-kampagnen: Ny film om uddannelsesmuligheder for plastmageren på trapperne og Plastindustriens ny kampagne ”Realistisk om Plast”Status på indgåede uddannelsesaftaler for plastmageren v/Thomas Jensen, Industriens Uddannelser

Orientering om EUX v/LEGO

Nyt fra skolerne – status på lærlinge og nye tiltag, herunder AMU:

Nyt fra AMU Syd v/Kasper Greendahl eller Mette Høilund

Den Jyske Håndværkerskole v/ Troels Nymark Petersen

3. Præsentation af projektet ”Grønne Kompetencer” – et samarbejde ml. skolerne, Plastindustriens medlemmer og sekretariat om at skabe en fornyet fortælling og indhold af plastmageruddannelsen i lyset af branchen og samfundets grønne omstilling v/ partner i projektet v/Jan Bisgaard, lektor Nationalt Center for Erhvervspædagogik v Københavns Professionshøjskole

 4. Input fra virksomhederne om fremtiden for plastmageruddannelsen i lyset af grøn omstilling og øvrige temaer i fokus, fx automatisering og digitalisering

5. Evt. og næste møde (bliver enten 10. februar el. 2. marts 2021) om ingeniører og kompetencer, samt kick-off workshop med virksomheder i ”Grønne Kompetencer”

Mødet er fortsat åbent for tilmeldinger, se formular forneden.

Har du allerede tilmeldt dig, skal du ikke foretage dig noget og du modtager snart et link til mødet.

Møde i Plastindustriens HR- og uddannelsesnetværk - 24. september 2020

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Tilmeld dig her

Hvornår

Startdato
24. september 2020
Slutdato
24. september 2020
Tidspunkt
10:00 - 12:00

Hvor

Sted
Online via Teams

Kontaktpersoner

Jo Dietrich

Tlf.: 2489 3247
Mail: jd@plast.dk
Jo Dietrich