Møde i Netværket for cirkulær plastemballage

Den 4. juni 2024 afholdes der møde i Netværk for cirkulær plastemballage, hvor netværket skal besøge Rynkeby.

Del:

Mødet i Netværket for cirkulær plastemballage varer fra kl. 9:30 -15:00. Denne gang foregår det i Ringe hos Rynkeby, hvor virksomheden vil holde et oplæg om deres brug og påfyldning af plastemballage.

Netværket drives af Plastindustrien med miljøpolitiske chef, Christina Busk og miljøstudent, Clara Stjärnqvist i spidsen.

Program

09:30 Velkomst v/ Christina Busk, Plastindustrien
09:35 Vask af genbrugsløsninger på Vig Festival v/ Ole Rasmussen, Festivalleder for Vig Festival
10:15 Oplæg ved ReCykla v/ Christian Pilgaard, Recykla
10:55 Pause og netværk v/ Alle
11.15 LCA om engangs- og flergangsløsninger v/ Lena Holm, Niras
12:00 Frokost v/Alle
12:45 Orientering om affaldshåndteringen i Kenya v/ Christina Busk
13:00 Oplæg ved Rynkeby v/ Lisa Howe Jepsen, Rynkeby
13:40 Rundvisning hos Rynkeby
14:50 Afrunding – nye emner til fremtidige møder v/ Alle
15:00 Tak for i dag

Tilmelding til netværksmødet

Du kan tilmelde dig netværksmødet ved at skrive til Clara Stjärnqvist, miljøstudent, via cs@plast.dk.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Netværket for cirkulær plastemballage. Vi har dog altid plast til flere medlemmer. Fokusset i dette netværk er på plastemballager, der oftest ender i husholdningsaffaldet efter endt brug.  Netværket vil kunne give dig adgang til den nyeste viden og sparring via oplæg og diskussioner om de tekniske, videnskabelige og forretningsmæssige muligheder og barrierer inden for genanvendelse af plast med fokus på emballage.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er tovholder for netværket.

Bliv medlem af netværket

Netværket er gratis for Plastindustriens medlemmer og inkluderer fuld forplejning. Det er også muligt at deltage, selvom man ikke er medlem. Prisen for ikke-medlemmer er 1500 kr. årligt, hvilket dækker over ca. 3 møder med fuld forplejning. Hvis du ønsker at vide mere om netværket og deltage i netværksmøderne, så kontakt Christina Busk, miljøpolitisk chef, via cb@plast.dk eller Clara Stjärnqvist, miljøstudent, via cs@plast.dk.

Hvornår

Startdato
4. juni 2024
Tidspunkt
09.30 - 15.00

Hvor

Sted
Rynkeby
Adresse
Vestergade 30
Postnummer
5750
By
Ringe