Generalforsamling i Sprøjtestøbesektionen 2023

Der er stillet forslag om at sammenlægge Sprøjtestøbesektionen med Sektionen for ekstrudering og termoformning. Derfor indkaldes sektionen til ordinær generalforsamling den 25. oktober kl. 11-11:45 online.

Del:

Medlemmer af Sprøjtestøbesektionen inviteret til at deltage i generalforsamling onsdag den 25. oktober kl. 11.00-11:45.

Generalforsamlingen afholdes online for at sikre deltagelse fra flest muligt sektionsmedlemmer.

Sammenlægning af sektioner

En af årsagerne til generalforsamlingen er et forslag om at sammenlægge sektionerne for sprøjtestøbning, termoform og ekstrudering i én samlet sektion. Forslaget kommer som følge af en længere dialog mellem sektionernes bestyrelse, der er nået til enighed om, at de mange ligheder sektionerne i mellem giver god anledning til et tættere samarbejde fremover.

Forslaget motiveres og uddybes i et forslag under punkt 5 jf. nedenstående dagsorden, hvilket fremsendes til medlemmerne forud for generalforsamlingen. Ifølge vedtægterne kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 50 pct. af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, afholdes en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med sektionens årsmøde den 23. november kl. 9 – 12 forud for Netværksdagen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse i henhold til § 10
5. Forslag fra bestyrelse og øvrige medlemmer
6. Eventuelle udgiftskrævende aktiviteter og dækning heraf.
7. Eventuelt

Sektionsmedlemmer indkaldes pr. mail

Invitationen til generalforsamlingen sendes ud direkte til alle medlemmer af sektionen via Outlook med et link til online deltagelse i Teams-mødet.

Kontakt sekretær for Sprøjtestøbesektionen og Sektionen for ekstrudering og termoformning, Anders Kildegaard Knudsen, med eventuelle spørgsmål: akk@plast.dk / 24893480.

Hvornår

Startdato
25. oktober 2023
Tidspunkt
11:00 - 11:45

Hvor

Sted
Online

Kontaktpersoner

Anders Kildegaard Knudsen

Tlf.: 2489 3480
Mail: akk@plast.dk
Anders Kildegaard Knudsen