Nyt udspil fra regeringen skal løfte erhvervsuddannelserne

Regeringens udspil til investeringer i mere attraktive erhvervsuddannelser og et styrket fokus på fremtidens grønne kompetencer er et skridt i den rigtige retning, mener Plastindustrien.

Del:

Regeringen har netop offentliggjort et udspil til investeringer i mere attraktive erhvervsuddannelser med et styrket fokus på grøn omstilling.

Midlerne skal gå til investeringer i tidssvarende udstyr, grønne lærerkompetencer, etablering af tre klimaerhvervsskoler, permanente videncentre, bedre muligheder for udveksling og studieture til udlandet. Udspillet ’Forberedt på fremtiden IV’ bliver forhandlet politisk inden for kort tid.

Gode takter

Det er positivt, at regeringen tager hul på udmøntningen af de afsatte penge til erhvervsuddannelserne.

– Vi har mange forskellige erhvervsuddannelser repræsenteret i vores medlemsvirksomheder, og det er vigtigt, at det bliver mere attraktivt og populært at vælge en erhvervsuddannelse fremover. Flere tiltag i udspillet kan bidrage positivt til den udvikling, mener Jo Dietrich, seniorkonsulent for uddannelse i Plastindustrien.

Også når det kommer målet om flere dygtige faglærte til den grønne omstilling, ser udspillet lovende ud, uddyber Jo Dietrich.

– I Plastindustrien tog vi initiativ til at tage hul på den proces med projektet Grønne Kompetencer i 2021. Vi er derfor glade for, at der nu med de nye midler kan blive mulighed for at følge op på dette arbejde med opkvalificering af lærere og etablering af videnscentre, der kan kapacitetsopbygges i et langsigtet perspektiv.

Udspillet kort fortalt

Etablering af tre klimaerhvervsskoler: Tre klimaerhvervsskoler udpeges blandt eksisterende erhvervsskoler som faglige fyrtårne inden for grøn omstilling. Der er afsat i alt 500 mio. kr. i 2024 – 2028 til klimaerhvervsskolerne.

Grønt udstyrs- og kompetenceløft: Der afsættes 300 mio. kr. over en 4-årig periode til grønt udstyr og grønne lærerkompetencer på erhvervsuddannelserne og yderligere i alt 200 mio. kr. i 2025-2026 til grøn efteruddannelse og opkvalificering af undervisere på erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. Pengene bliver fordelt på skolernes taxametre fremfor via puljer.

Syv videncentre bliver permanente fra 2025: De eksisterende ti videncentre skal sammenlægges til i alt syv – et center for hvert fagområde.

Studieture og udlandsophold på erhvervsuddannelser: Krav om studieture i løbet af erhvervsuddannelser for at styrke ungemiljøer og styrkede muligheder for udlandsophold i europæiske lande. Der afsættes 23,5 mio. kr. årligt fra 2025 til studieture.

Erhvervsuddannelsernes år: 2025 skal være Erhvervsuddannelsernes år for at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder lokalt og med tilknytning til EuroSkills 2025, som afholdes i Herning i september 2025.

Varige midler til korps af rollemodeller: ”Veje til en erhvervsuddannelse” formidler engagement og viden til folkeskoleelever om valget af erhvervsuddannelser fortalt af unge erhvervsuddannelseselever.

I næste forhandlingsrunde, som ventes efter sommerferien, vil de resterende ca. 80 pct. af midlerne til erhvervsuddannelserne blive forhandlet. Her forventes yderligere taxameterforhøjelser til erhvervsuddannelserne, midler til kvalitetsudvikling af uddannelserne samt en udbudsrunde.

Regeringens udspil kan findes her: Regeringen vil sikre flere faglærte til den grønne omstilling med nyt udspil | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)