Trods lavt optag: DJH gennemfører plastmageruddannelse i januar

Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten.

I december så det ikke ud til, at Den Jyske Håndværkerskole kunne gennemføre plastmageruddannelsen i januar. Siden er der kommet lidt flere elever til.

Del:

Der var dystre udsigter, da uddannelseschefen på plastmageruddannelsen på Den Jyske Håndværkerskole, Morten Dalby, i december modtog elevtallet for det kommende hold plastmagerelever.

Kun 8 elever var i begyndelsen af december tilmeldt GF2-forløbet, der begynder i januar. Dengang lød beskeden fra Morten Dalby, at der skulle flere elever til, hvis ikke holdet skulle aflyses.

Heldigvis er Morten Dalbys bønner blevet hørt. I skrivende stund lyder elevtallet for januarholdet på 14 elever, og skolen har derfor besluttet af gennemføre forløbet, forklarer Morten Dalby.

Uddannelseschef, Morten Dalby, er fortsat bekymret for elevantallet på de kommende plastmagerhold.

– Vi er lige akkurat over smertegrænsen, for at det kan løbe rundt, så vi gennemfører uddannelsen i denne omgang. Men det er vigtigt for mig at sige, at faren ikke er drevet over af den grund. Virksomhederne er nødt til at tage situationen alvorligt, så vi også har en plastmageruddannelse i fremtiden.

Morten Dalby ønsker samtidig at takke virksomhederne for støtten og opmærksomheden til de nye plastmagerelever, der er kommet på uddannelsen.

– Og så vil jeg minde om, at vi også starter plastspecialistuddannelsen op på DJH i uge 5. Dér håber vi naturligvis også, at der kommer et par stykker mere på, siger han.

Virksomhederne har et ansvar

I sidste måned udsendte Den Jyske Håndværkerskole sammen med Plastindustrien et fælles opråb for at få flere virksomheder til at prioritere uddannelsen af plastmagere.

Og selvom januarholdet nu bliver gennemført, så er der ingen garanti for, at en tilsvarende situation opstår igen. Det siger administrerende direktør i Plastindustrien, Thomas Drustrup.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien. Foto: Plastindustrien

– Hvis vi ønsker, der skal være faglærte til vores virksomheder i fremtiden, så bliver flere virksomheder nødt til at prioritere, at finde plads til lærlinge. Hvis vi skal tiltrække folk til vores branche, skal omverdenen vide, at danske plastvirksomheder tager lærlinge. Derfor er det afgørende, at lærepladserne slås op på lærepladsen.dk. Vi hjælper også gerne vores medlemmer med at blive mere synlige i lokalområdet, på sociale medier mv., så vi får synliggjort de arbejdspladser, de kan tilbyde.

Thomas Drustrup understreger, at det kræver en sund økonomi at drive en skole.

– Dét forudsætter i sagens natur et minimum af elever, og dem har vi et fælles ansvar for at tiltrække. Derudover har Den Jyske Håndværkerskole de senere år været igennem en omstillingsproces, som også har kunnet mærkes hos virksomhederne. Jeg er dog glad for at kunne konstatere, at det ser ud til, at der nu er skabt et nyt godt fundament som kan danne platform for den høje kvalitet i undervisningen, som både skole og industrien ønsker. Plastindustrien, uddannelsesudvalg og virksomheder har deltaget i processen med at skabe den nødvendige forandring, og det gode samarbejde fortsætter, så vi løbende kan sikre, at uddannelsen til Plastmager er både en god, stærk og attraktiv uddannelse. For vi har brug uddannelsen, så der er rigtig god grund til at passe godt på den.

Hvis man som virksomhed har brug for hjælp til at oprette opslag om lærepladser, har Plastindustrien oprettet en side med guides og skabeloner på blivplastmager.dk.