Opfordring til regeringen: Opret en grøn fond med indtægterne fra plastposeafgiften

Thomas Drustrup står foran træer
Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien: "Regeringen kan eksempelvis lade sig inspirere af Irland, som i 2002 begyndte at bruge indtægterne fra den irske plastposeafgift til at oprette og drive en grøn fond."

På baggrund af en ny analyse vil regeringen ikke ændre afgifterne på plastposer. Brancheorganisationen Plastindustrien foreslår i stedet at målrette afgiftsindtægterne til en uafhængig fond, der skal øge plastgenanvendelsen og forebygge plast i naturen.

Del:

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil på baggrund af en ny analyse ikke differentiere emballageafgiften, der bl.a. er pålagt plastposer, og som blev tredoblet sidste år. Ifølge analysen er der en relativt begrænset miljø- og klimamæssig gevinst ved at lempe afgiften for plastposer, som er fremstillet med genanvendt plast.

Brancheorganisationen Plastindustrien tager foreløbigt analysens anbefalinger til efterretning. Samtidig opfordrer Plastindustrien dog regeringen til at bruge afgiftsindtægterne til at oprette en uafhængig fond, der skal øge plastgenanvendelsen og forebygge affald i naturen.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, udtaler:

– Staten får årligt mange millioner i indtægt fra plastposeafgiften, men de bliver desværre ikke brugt specifikt på at øge plastgenanvendelsen eller på at løse udfordringerne med plast i naturen – hverken herhjemme og i udlandet. Derfor er vores forslag, at afgiftsindtægterne bliver brugt til at etablere en uafhængig fond, som netop kan gøre en forskel i forhold til miljø og klima.

Han uddyber:

– Regeringen kan eksempelvis lade sig inspirere af Irland, som i 2002 begyndte at bruge indtægterne fra den irske plastposeafgift til at oprette og drive en grøn fond. Det har bl.a. medført økonomiske støtte til bedre affaldshåndtering, udvikling af genanvendelsesprocesser, oplysning og forskning på klima- og miljøområdet.

Differentiering af afgifter er vigtigt for det kommende producentansvar

Skatteminister Morten Bødskov (S) oplyser, at han på længere sigt ikke fuldstændigt afviser konkrete ændringer i emballageafgiften.

Plastindustriens adm. direktør, Thomas Drustrup, håber generelt, at regeringen fremadrettet ser mere velvilligt på at skabe et incitament til at bruge mere genanvendt plast:

– Regeringen har en målsætning om snart at lande en politisk aftale omkring det kommende producentansvar på emballage, der træder i kraft i 2025. I den forbindelse skal der indføres en gebyrstuktur, og der mener jeg, at man fra start af skal indføre en klar differentiering, så gebyret bliver mindre, hvis ens emballage er designet til genanvendelse og indeholder genanvendt plast.

Han siger afslutningsvis:

– Hvis Danmark skal være et foregangsland for cirkulær økonomi, kræver det, at der politisk bliver truffet nogle kloge valg. To oplagte skridt er oprettelsen af en uafhængig grøn plastfond og en ambitiøs aftale om producentansvaret.