Polykemi hjælper dig med at sænke din virksomheds klimaaftryk

Med Polykemis nye værktøj kan de hjælpe deres kunder med at træffe materialesmarte valg, der reducerer kundernes CO2-aftryk.

Polykemi Group lancerer nu et nyt LCA simuleringsværktøj. Det hjælper virksomheder med at reducere deres klimaaftryk gennem information om materialevalg.

Del:

I 2015 indgik FN en ny international klimaaftale, Paris-aftalen, der søger at begrænse den globale temperaturstigning. For at nå aftalens mål, har både producenter og forbrugere brug for hjælp. Derfor har Polykemi Group udviklet et nyt simuleringsværktøj, der kan hjælpe med at opnå CO2-reduktioner.

– Diskussionen handler meget om energi og brændstof, men vi skal inkludere det aftryk, som produktet gør på vores miljø allerede, når det fremstilles, forklarer Henrik Palokangas, bæredygtighedsspecialist for polymere materialer hos Polykemi i Ystad og fortsætter:

– Vi har udført en videnskabelig undersøgelse af vores produkters klimapåvirkning og bygget et simuleringsværktøj af resultaterne. Det giver vores kunder en unik mulighed for at tage endnu større ansvar for klimaet samtidig med, at omkostningerne spares.

Simuleringsværktøj der beregner materialernes CO2 -fodaftryk

Analysen foretog Polykemi i 2020, og den undersøgte det aftryk, som virksomhedens produkter sætter på klimaet. Konklusionen er, at materialevalget har en væsentlig rolle i kampen for klimaet, derfor er det oplagt at hjælpe kunderne med at træffe det mest materialesmarte valg.

Henrik Palokangas, bæredygtighedsspecialist for polymermaterialer på Polykemi i Ystad.
Henrik Palokangas, bæredygtighedsspecialist for polymermaterialer hos Polykemi i Ystad.

– Værktøjet giver os mulighed for at beregne CO2-aftrykket for alle vores materialer, når de forlader vores produktionsanlæg i Ystad. Det giver kunden korrekte og nødvendige betingelser for igen at kunne beregne deres egen miljøpåvirkning, siger Henrik Palokangas og fortsætter:

– Det er let at vælge det materialem man plejer, men ofte er der markant bedre alternativer, der reducerer omkostninger, sparer tid og reducerer CO2-aftrykket. Vi kan beregne forskellen i materialevalget på produktet og udvikle det optimale alternativ med hensyn til kunde, pris og klima.

Den videnskabelige undersøgelse blev udført på Polykemi sammen med en ekstern tredjepart for at opnå objektivitet i analysen i overensstemmelse med gældende standarder.

Livscyklusvurderingsmetoden (LCA ISO 14040) blev brugt til at evaluere miljøaspekter ved eksisterende eller planlagte produkter. Det samme arbejde udføres på fabrikken i Kunshan, Kina og planlægges at gøre det samme på de nye fabrikker i Chongqing, Kina og i Charlotte NC, USA

Det rigtige materiale på det rigtige sted – en del af løsningen

Mellem 60 og 80 procent af et produkts klimaaftryk, når det er på butikshylden, stammer fra det materiale, det er lavet af. Derfor har producenten et ansvar for at træffe det rigtige materialevalg, som omfatter funktion, vægt og klimaaftryk.

Polykemi skål af PP og skål af rustfrit stål.
PP har et lavere klimaftryk og vejer mindre end rustfrit stål.

I mange tilfælde falder klimaaftrykket markant, når producenten vælger at bruge et plastmateriale i stedet for blandt andet metal. For eksempel har en skål eller skål i rustfrit stål et klimafodaftryk, der svarer til 2,4 kilo CO2 mere end en lige så stor skål i PP. Det betyder, at PP er 10 gange mere materialesmart end rustfrit stål, fordi PP både har et lavere klimafodaftryk og en lavere vægt.

Et andet eksempel er en gardinskinne i aluminium med ydermål i profilen 3×5 cm. Et skifte fra aluminium til ABS giver en CO2-besparelse på 12 kg pr. meter gardinskinne.

– Det valg gør en kæmpe forskel, når et helt kontorkompleks skal udstyres med gardinskinner. Vi mener, at virksomheder og producenter skal tage et større ansvar og uddanne forbrugerne til at træffe det rigtige klimavalg, siger Henrik Palokangas.

Sænk dit klimaaftryk og spar penge

Ifølge Polykemis undersøgelse vil besparelsen være 6,9 ​​kg CO2-e/kg materiale eller -75%, når nyt produktbaseret PA6 GF15 udskiftes med et PP GF15, hvilket er teknisk muligt i mange applikationer. Hvis det er muligt at bruge genanvendt PP, er det muligt at reducere klimafodaftryk med yderligere 75%.

– Det er muligt at foretage en reel klimabesparelse selv ved kun at bruge det rigtige nye produkt. Dertil kommer en lavere densitet, hvilket betyder, at vi får 15-20% flere detaljer om hvert kilo materiale. Det giver både bedre økonomi og yderligere klimabesparelser, siger Henrik Palokangas og afslutter:

Materialsmart.se

Polykemi har lanceret hjemmesiden materialsmart.se hvor man bl.a. kan prøve en forenklet version af beregningsværktøjet og se en række cases, hvor en justering af materialevalget har givet store besparelser.