Spar penge på din elregning – brancheaftale med Energi Danmark

Plastindustrien har indgået en lukrativ brancheaftale med elselskabet Energi Danmark, der kan give medlemsvirksomhederne store besparelser. Aftalen giver konkret adgang til rådgivning, udarbejdelse af risiko/forbrugsprofil og mængderabat.

Del:

Elmarkedet har over de senere år udviklet sig til en meget kompleks størrelse. Kompleksiteten kommer både fra en uforudsigelig prisudvikling samt et broget og indviklet produktudbud fra el-handlerne.

For at sikre at du som medlem af Plastindustrien får udnyttet elmarkedet optimalt, har
Plastindustrien indgået en rammeaftale med Energi Danmark. Rammeaftalen indeholder forskellige elementer til at nedbringe elregningen.

Få kompetent rådgivning

Energi Danmark aflægger konsulentbesøg hos det enkelte medlem (forbrug over 350.000 kWh). Besøget skal give en vurdering af, om medlemmet i dag udnytter markedet optimalt.
Besøget indeholder:
  • vurdering af eksisterende indkøbsaftale.
  • rådgivning om udnyttelse af de store prisforskelle over døgnet.
  • vurdering af risikoprofil og rådgivning om købsaftaler.
  • rådgivning om gennemførelse af energibesparende tiltag.

Vær sikker på den laveste pris

På elmarkedet får større kunder et lavere tillæg til sine aftaler end mindre kunder. Med denne aftale får alle Plastindustriens medlemmer samme prisstruktur, som ellers kun tilbydes de helt store elkunder.

Produktudbuddet består af følgende forskellige aftaler

Fast pris

Hvis du ønsker vished for, hvad du skal betale for el, kan du aftale en fast pris for en valgfri periode. Fastprisaftaler er først og fremmest fornuftige i perioder med stigende priser.

Spot

Spotaftaler er til virksomheden, der er villig til at tage en risiko og satse på, at det er billigst på lang sigt at følge spotprisen time for time. Spotaftaler er generelt mest fornuftige at lave i perioder med faldende priser.

Pulje

Dit elkøb indgår i en pulje sammen med andre af Energi Danmarks kunder. Energi Danmarks
forvaltere foretager indkøb af el, når de vurderer, at markedet er gunstigt. Energi Danmark rådgiver i, hvilke aftaler der er mest fornuftige for den enkelte virksom¬hed på det pågældende tidspunkt.

Aftalen sikrer således, at du får de skarpeste priser, uanset om du mest er til spot eller fast pris.

Hvad kan jeg spare?

Du kan spare alt mellem 0,1 og 15 øre pr. kWh!

Faktuelle beregninger på et bredt udsnit af foreningens medlemmer viser, at der er stor forskel på besparelsen – men der er en besparelse for alle! Eksisterende kunder hos Energi Danmark kan spare lidt, mens medlemmer, som har en uhensigtsmæssig aftale, kan spare op til 15 øre kWh.