Plastmager-EUX: Uddan en lærling, der både vil have svendebrev og studenterhue

Det er muligt at tage plastmageruddannelsen som en EUX-uddannelse – en kombination af en traditionel erhvervsuddannelse og en studentereksamen. Det giver din virksomhed mulighed for at tage imod en ny type af plastmagerlærlinge, der vil bygge bro mellem håndværket og det boglige.

Del:

Som noget nyt udbyder Den jydske Haandværkerskole i Hadsten nu også plastmageruddannelsen som en EUX-uddannelse. EUX-uddannelsen er et supplement til den traditionelle erhvervsuddannelse (EUD) til plastmager.

En EUX-uddannelse består af en traditionel erhvervsuddannelse og af en gymnasieuddannelse svarende til HF. Tanken bag uddannelsen er derfor, at unge med interesse for plastindustrien kan kombinere en praktisk erhvervsuddannelse med de faglige elementer og muligheder for videreuddannelse, som ligger i en studentereksamen.

Derfor skal din virksomhed uddanne en EUX-plastmager

EUX-uddannelsen til plastmager gør det muligt for din virksomhed at lave uddannelsesaftaler med en ny gruppe af plastinteresserede unge, der ønsker en praktisk uddannelse med et højt bogligt niveau og mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter.

Det vil være op til virksomhederne at vurdere elevens muligheder i forløbet, men det er sandsynligt, at EUX-eleven hurtigere kan indgå i mere krævende opgaver omkring kvalitet, udvikling, optimering og planlægning i produktionen.

Samtidig er din virksomhed ved at uddanne en EUX-elev med til at sikre en solid ballast af plastviden hos en ung person, der formentlig vil læse videre på en videregående uddannelse. Det kan fx være som ingeniør. Det betyder, at din virksomhed er med til løfte den store udfordring, som plastbranchen står overfor med mangel på ingeniører med plastkompetencer.

Praktisk information om plastmager-EUX

EUX-uddannelsen er ligesom den almindelige erhvervsuddannelse til plastmager bygget op som en vekseluddannelse. Det vil sige, at den veksler mellem skoleperioder på Den jydske Haandværkerskole og praktik i en plastvirksomhed.

Uddannelsen begynder med 20 uger på grundforløb 1 (GF1) efterfulgt af 20 uger på grundforløb 2 (GF2). Senest efter GF2 skal eleven have lavet aftale om praktik med en virksomhed. Eleven tilbringer i alt tre perioder på skolen og tre perioder i praktik. Hele uddannelsen tager fem år. Den samlede praktikperiode er en anelse kortere for EUX-eleven end for den traditionelle EUD-plastmager.

Det formelle adgangskrav for EUX-eleven er en afsluttet 9. eller 10. klasse med minimum karakteren 2 i dansk og matematik. Har eleven sluppet folkeskolen i en periode, er vedkommende nødt til at indhente grundfagsundervisning via VUC eller lignende for at komme ind i uddannelsesforløbet.  Derfor er den primære målgruppe fagligt dygtige folkeskoleelever med interesse for praktisk/teknisk arbejde i plastindustrien.

Det koster det at have en EUX-elev

Der er ikke forskel på aflønningen af EUX- og EUD-lærlinge. For begge gælder det, at de aflønnes i henhold til uddannelsesområdets overenskomst, der siger følgende:

§ 8 Mindstebetaling, Stk. 1

Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør:

1.3. 2014 1.3.2015 1.3.2016
0-1 år 64,20 65,45 66,65
1-2 år 72,80 74,20 75,60
2-3 år 78,20 79,70 81,20
3-4 år 90,50 92,20 94,00
Over 4 år 110,20 111,85 113,65

Alle beløb er i kroner.

For såvel EUD- som EUX-lærlinge gælder det, at din virksomhed har mange muligheder for tilskud afhængig af lærlingen og dennes rettigheder. AUB refusion giver mulighed for at få lønrefusion under skoleophold. 2015 satserne er:

Kr. pr. skoleuge

1. års-elever    2.230

2. års-elever    2.460

3. års-elever    2.780

4. års-elever    3.150

Som noget nyt er det fra 2015 sådan, at virksomheden betaler egenbetalingen for at bo på skolehjem, men dette refunderes også af AUB.

Bliv godkendt som praktiksted, opret en læreplads og indgå uddannelsesaftalen

For at kunne have en plastmagerlærling skal din virksomhed være praktikpladsgodkendt. Det gælder både for EUD- og EUX-elever. En godkendelse baseres på et besøg og en vurdering af, om virksomheden opfylder oplæringskravene.

Hvis du vil høre mere om processen for at blive godkendt som praktik sted kan du kontakte uddannelseskonsulent på Den jydske Haandværkerskole Peter Kjærsgaard: 8937 0251 / pkk@djhhadsten.dk.

Når virksomheden er praktikpladsgodkendt, er det nemt at oprette en læreplads.

Kontakt igen Peter Kjærsgaard, der vil hjælpe med det praktiske og eventuelt også med at finde frem til den helt rigtige elev. Når eleven er fundet sørger skolen for, at der udformes en uddannelsesaftale.