Pladsbesparende afvanding til flade tage

Plast i medierne
Del:

Det er vigtigt at finde den mest optimale dimensionering, når vandet skal ned fra taget. Derfor benytter Wavin sig af markedets mest avancerede projekteringsprogram til dimensionering af afvandingsprojekter, og tegningerne bliver udført via AutoCAD. Wavin QuickStream fungerer ved hjælp af vakuum, hvor vandets fald ned gennem de lodrette rørføringer bevirker, at der opstår et undertryk. Systemet afvander tagene via de specielt konstruerede tagbrønde, der sikrer at regnvandet føres gennem rørsystemet til faldstammen, inden det føres ud af huset. Den specielle konstruktion gør, at Wavin QuickStream nemt klarer at afvande større vandmængder end et traditionelt tagafvandingssystem – endda med langt mindre rørdimensioner. Kilde: Installatør Horisont