Bisphenol A og fødevarekontakt: Hvad siger reglerne?

Bisphenol A (BPA) anvendes i nogle sammenhænge, hvor stoffet kommer i kontakt med fødevarer. Der er meget strenge regler for hvor meget bisphenol A, der smitte af til fødevaren.

Del:

Polycarbonat og epoxyharpikser anvendes i produkter beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, såsom emballage og beholdere. Fx i foringen af konservesdåser.

Myndigheder over hele verden har meget nøje vurderet og godkendt bisphenol A som et materiale, der er sikkert at anvende til fødevarekontakt. I EU er bisphenol A på positivlisten over de stoffer, som må anvendes til produkter af plast i forbindelse med fødevarer.

Meget strenge regler for bisphenol A og fødevarekontakt

Der er dog meget strenge regler for, hvor meget bisphenol A, der må smitte af til fødevaren. EFSA, EU’s fødevareautoritet, har fastsat en grænseværdi for, hvor stor en mængde bisphenol A man kan indtage dagligt i hele ens levetid uden risiko for bivirkninger. EFSA har i sin seneste risikovurdering fra januar 2015 anbefalet at nedsætte grænsen for det tolerable daglige indtag (TDI) fra 50 til 4 µg/kg kropsvægt per dag.

Denne grænseværdi er fastsat ud fra den mængde, hvor man ikke ser effekter hos forsøgsdyr – og det tal har man så yderligere divideret med en sikkerhedsfaktor på 150.

Grænseværdien er fastsat midlertidigt, da man venter på resultatet af amerikansk langtidsstudium.

Umuligt at nå grænseværdien

Selvom bisphenol A accepteres i meget små mængder i fødevarer, er det ganske enkelt ikke er muligt for almindelige mennesker at blive udsat for bisphenol A i mængder svarende til den fastsatte grænseværdi gennem mad og drikkevarer.

EFSA’s risikovurdering viser, at selv det højeste indtag af bisphenol A hos forbrugerne er 3-4 gange lavere end grænseværdien på 4 µg/kg kropsvægt/dag. På den baggrund konkluderer EFSA (januar 2015), at den totale udsættelse for bisphenol A ikke medfører en sundhedsrisiko for mennesker i alle aldersgrupper.

For at undgå enhver bekymring besluttede Folketinget alligevel i 2010 at forbyde bisphenol A i Danmark i produkter med fødevarekontakt til børn under tre år (primært sutteflasker af polycarbonat (PC) og emballager med indvendig epoxylakering). I 2011 nøjedes man i EU med at forbyde sutteflasker af polycarbonat.