Seminar om fødevarekontaktmaterialer

Plastindustrien inviterer til seminar om fødevarekontaktmaterialer den 8. november 2016 på Gl. Vindinge. Fokus for seminaret bliver den nye plastforordning, testmetoder, Non-Intended-Added-Substances (NIAS) og kvalitetsstandarder.

Del:

Med offentliggørelsen af den nye Plastforordning (6. ændring) er der sket en række ændringer bl.a. af specifikke migrationsgrænser og testbetingelser. Herudover er samspillet med 1935/2004 blevet præciseret. Vi stiller skarpt på ændringerne og de konsekvenser det får for arbejdet med fødevarekontaktmaterialer bl.a. for emballering af frisk frugt og grøntsager. Vi gennemgår de konkrete ændringer og diskuterer, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan opstilles fyldestgørende testprogrammer uden at “overteste”.

Desuden vil vi diskutere, hvilke informationer den gode oversensstemmelseserklæring skal indeholde, hvordan den bygges op samt forholdet mellem baggrundsdokumentation og den information der videregives til kunder og slutbrugere. Medbring meget gerne egne overensstemmelseserklæringer som udgangspunkt for diskussionerne og bliv inspireret til at gøre dem endnu bedre.

Non-intended-added-substances (NIAS) dækker bl.a. over urenheder, reaktionsstoffer fra polymeriseringsprocessen eller nedbrydningsstoffer der dannes ved forarbejdning af plasten. På samme måde som de øvrige indholdsstoffer skal NIAS vurderes som garanti imod at frembyde en fare for menneskers sundhed. Vi gennemgår, hvordan NIAS håndteres i praksis og hvordan stofferne kan risikovurderes ved brug af forskellige it-værktøjer.

Fødevare- og hygiejne certificeringer kan være et godt redskab til at skabe systematik om god fremstillingspraksis og dokumentationskrav. Samtidig kan standarder være adgangsgivende til nye markeder eller der stilles krav fra kunder om implementering af specifikke standarder. Vi diskuterer, hvilke standarder der med fordel kan anvendes af plastvirksomheder og hvor de økonomiske og dokumentationsmæssige faldgrupper er.

Seminaret henvender til personer der arbejder med fødevarekontaktmaterialer og standardisering indenfor fødevarekontaktområdet i plastvirksomheder. Seminaret er forbeholdt medlemmer af Plastindustrien og hurtig tilmelding tilrådes, da der er et begrænset antal pladser.

Program

10.30 Velkommen og dagens program

    v. Jakob Clemen, Plastindustrien

10.45 Den nye plastforordning og nye testmetoder

    v. Mette Damgaard, Eurofins

11.15 Overensstemmelseserklæringer: De gode eksempler

    v. Mette Holm, Fødevarestyrelsen

12.00 Frokost

12.45 Non-Intended-Added-Substances: Hvad betyder det og hvordan håndteres det i praksis?

     v. John Hagen Nielsen, Færch Plast

13.15 Certificering og god fremstillingspraksis med udgangspunkt i BRC-standarden: Hvordan skaber det værdi?

    Jan Esbesen, Plus Pack

    Ulla Bernth Matthiesen, Ulfoss Plastic

13.45 Plastindustriens Fødevarekontaktnetværk: Kommende arrangementer og temaer?

     v. Jakob Clemen, Plastindustrien

14.30 Opsamling og tak for i dag

Ups! We kunne ikke finde din formular.

Tilmeld dig her

Hvornår

Startdato
8. november 2016
Slutdato
8. november 2016
Tidspunkt
10.30 - 14.30

Hvor

Sted
Gl. Vindinge Kursuscenter
Adresse
Gl. Vindingevej 17A
Postnummer
5800
By
Nyborg

Tilmelding

Pris
Kr. 500
Registreringsfrist
3. november 2016
Antal pladser
30

Kontaktpersoner

Christina Busk

Tlf.: 2949 4564
Mail: cb@plast.dk
Christina Busk