Kemiens Dag 2017 – EU’s kemikalieregulering i 2022

Deltag i konferencen og få viden om, hvad der på vej af initiativer fra EU, og hvordan den europæiske regulering vil blive implementeret i Danmark. Kemiens Dag bliver afholdt i Industriens Hus den 28. november. Plastindustrien er medarrangør.

Del:

Kemiens Dag sætter fokus på den fremtidige europæiske kemikalieregulering og på betydningen for virksomheder, myndigheder, NGO’ere, forbrugere og alle andre aktører på området.

Som virksomhed får man et kig i ind i fremtiden og hører, hvilke europæiske og internationale initiativer der er på vej. Hvad skal virksomhederne forberede sig på? Hvor vil der være udfordringer? Hvad skal virksomhederne kæmpe for ved udformningen af den kommende regulering?

Som myndighed får man viden om, hvilke udfordringer der skal håndteres, så man sikrer den rette balance mellem fornuftige rammer for virksomhederne på den ene side og beskyttelsen af forbrugere, arbejdstagere og miljø på den anden side. Som forbruger hører man, hvordan beskyttelsen af miljø og sundhed vil udvikle sig.

På konferencen kommer vi godt rundt i de forskellige hjørner af kemikaliereguleringen:

  • REFIT-programmet og REACH-review – REACH- og CLP-forordningerne sætter de generelle rammer for kemikaliereguleringen, men i 2017 forventes Europa Kommissionen at færdiggøre sin gennemgang af hele den europæiske kemikalielovgivning – REFIT-programmet og REACH-review. Hvad viser denne gennemgang? Er der behov for bedre implementering af REACH, eller er der behov for mere substantielle ændringer for at tackle nye udfordringer frem mod 2022?
  • Godkendelsesordningen under REACH – Hvordan sikrer vi den rette balance mellem et højt beskyttelsesniveau, arbejdsmiljølovgivning og samme krav til virksomheder i alle EU-lande? Hvordan sikres det, at kravene til virksomhederne ikke er for komplicerede?
  • Kemikalier under den Cirkulære Økonomi – Hvad viser Kommissionens analyse af sammenhængen mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivning? Hvordan skal lovgivningen fremover sikre, at virksomheder kan genanvende materialer uden risiko for problematiske kemikalier?
  • Kommissionens strategi for et non-toxic environment – Hvad vil være de vigtigste initiativer for miljø og sundhed? Hvilken regulering er på vej, når det gælder hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter? Hvad vil være de vigtigste initiativer, der påvirker virksomhedernes forretninger?
  • De globale udfordringer – Hvordan får vi hævet de globale standarder til gavn for europæiske virksomheders konkurrenceevne i forhold til import af produkter fra lande uden for EU og i forhold til E-handel? Hvordan skal import og nethandel kontrolleres i fremtiden? Vil andre lande og regioner få REACH-inspireret regulering? Hvad vil nye handelsaftaler kunne betyde for kemikaliereguleringen?

I Danmark udvikles i år en ny ”Fælles Kemiindsats 2018-2021”, der skal afløse den nuværende Kemikalieindsats og de dele af Fødevareforlig 3, som omhandler kemikalier. Den nye Fælles Kemiindsats vil således sætte rammerne for danske initiativer i de kommende år – herunder de danske bidrag til både EU-arbejdet og det globale kemikaliearbejde.

På Kemiens Dag vil du blandt andet kunne møde:

  • Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister
  • Bjørn Hansen, Head of the Chemicals Unit, DG Environment at the European Commission
  • Marco Mensink, Director General, CEFIC, European Chemical Industry

Praktisk information og tilmelding:

Konferencen varer fra 9.00 til 16.30 – efterfulgt af et glas vin, øl, sodavand og netværk.

Fra 9.30 og til frokost vil programmet være på engelsk.

Du kan tilmelde dig via dette link. Det koster 1.950 kr. ekskl. moms at deltage.

Tilmeldingsfrist senest fredag den 18. november 2017 kl. 15.00.

Følg med på Twitter @KemiensDag og #KemiensDag.

Hvornår

Startdato
28. november 2017
Slutdato
28. november 2017
Tidspunkt
9.00 - 16.30

Hvor

Sted
Industriens Hus
Adresse
Rådhuspladsen
Postnummer
1787
By
København

Tilmelding

Pris
1.950 kr. ekskl. moms
Registreringsfrist
18. november 2017

Kontaktpersoner

Christina Busk

Tlf.: 2949 4564
Mail: cb@plast.dk
Christina Busk