Invitation til dialogmøde om nyt grundforløb 2 på Sjælland

Plastbranchen efterspørger flere faglærte og flere plastmagerlærlinge. Derfor inviterer Industriens Fællesudvalg til dialogmøde om at oprette et grundforløb for plastmageruddannelsen på Sjælland – og dermed øge mulighederne for at tage en plastmageruddannelse.

Del:

Industriens Fællesudvalg inviterer til dialogmøde om et grundforløb på Sjælland hos ZBC i Ringsted den mandag 2. maj kl. 15.00-17.00.

Det faglige udvalg med ansvar for plastmageruddannelsen arbejder derfor for at øge uddannelsesmulighederne med et grundforløb på Sjælland. Formålet er at imødekomme plastbranchens store efterspørgsel efter faglærte og  plastmagerlærlinge.

Udvalget er pt. i dialog med ZBC i Ringsted om muligheden for at afvikle grundforløb der.

Hovedforløbene skal forsat gennemføres hos hhv. AMU Syd i Ribe på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten.

Giv input til grundforløbet

Som medlem af Udviklingsudvalget for Plast og Montage i Industriens Fællesudvalg, opfordrer Plastindustriens uddannelseskonsulent Jo Dietrich alle plastvirksomheder med interesse i et grundforløb på Sjælland til at deltage:

– Jeg håber, at rigtig mange sjællandske plastvirksomheder med behov for faglært arbejdskraft vil deltage på dialogmødet og bakke op om et grundforløb på Sjælland. Formålet er at få input fra jer, der har plastproduktion, så vi sikrer de rigtige rammer for grundforløbet allerede i den tidlige planlægningsfase.

Du er velkommen til at tage en kollega med, og send gerne invitationen videre, hvis du kender til andre interesserede virksomheder.

Program

  • Velkomst v. ZBC og Industriens Fællesudvalg
  • Muligheder og behov for uddannelsen til plastmager på ZBC
  • Indlæg om ZBC som samarbejdspartner, herunder: Plastmager– muligheder, rammer og godkendelse, AMU-kurser – muligheder og rammer, relevante lokationer og deres muligheder og pædagogisk metode/åbne værksteder
  • Indlæg fra Industriens Fællesudvalg, herunder om Industriens Fællesudvalg, plastmager– muligheder, rammer og godkendels, lidt om plastmageruddannelsen, udvikling og fremadrettede behov for ressourcer og kompetencer.
  • Workshop Del 1: Elevgrundlag/rekruttering, placering af uddannelsen/muligheder for evt. udlagt undervisning, kvalificerede underviserressourcer.
  • Workshop Del 2: Virksomhederne og branchen i uddannelsen (særlige aktiviteter i virksomhedsregi under uddannelsesforløbet?), særlige muligheder for virksomhederne ved samarbejde med ZBC, specifik værdiskabelse og differentiering for virksomhederne.
  • Opsamling og videre plan – tak for i dag.

Tilmelding

Tilmelding sker snarest muligt ved at sende en mail til Thomas Jensen, uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser: tje@iu.dk.

Hvornår

Startdato
2. maj 2022
Tidspunkt
15:00 - 17:00

Hvor

Sted
ZBC Sjælland
Adresse
Ahorn Allé 3
Postnummer
4100
By
Ringsted

Kontaktpersoner

Jo Dietrich

Tlf.: 2489 3247
Mail: jd@plast.dk
Jo Dietrich