Stena Recycling søger Senior QHSE-konsulent

Kan du skabe koblingen fra overordnet strategi til de rette operationelle indsatser? Lige nu søger Stena Recycling en Senior QHSE-konsulent.

Del:

Har du solid erfaring med arbejdsmiljø på såvel strategisk som operationelt niveau og herunder at få organisationen på alle niveauer til at arbejde sammen om fælles mål? Vil du samtidig have et job, hvor du kan bringe al din viden i spil på et fundament af tillid og empowerment, så skal du læse videre nu.

I Stena arbejdes der med genanvendelse til gavn for klima og miljø. Sikkerhed er virksomhedens prioritet nr. 1, og det er i høj grad her, du skal spille en nøglerolle og sikre, at det rigtige bliver gjort i spændet mellem strategi og dagligdag.

Du får kollegerne til at gøre de rigtige ting på basis af data, værktøjer og rådgivning

Din nye spilleplade er Stenas 17 filialer fordelt over hele landet, hvor der håndteres metal, plast, papir, kemi og meget andet, før det sendes videre til yderligere behandling. Du har det ene øje på strategien og det andet ude i filialerne, hvor du spotter de områder, hvor der er brug for at sætte ind på.

Du hjælper kollegerne i gang og støtter dem i at tage ejerskab og generelt blive selvhjulpne, så du kan ”nøjes” med at være rådgiver og dermed bruge din kostbare tid mest effektivt. Samtidig er du hele tiden ambassadøren for at gøre det rigtige, og i den sammenhæng italesætter du konstant det åbenlyse med enkle budskaber, som du gentager igen og igen.

I overblik bliver dine primære opgaver at:

  • Være ambassadør for arbejdsmiljø og sikkerhed på tværs af 17 filialer i hele landet
  • Igangsætte og være rådgiver på lokale indsatser – skabe ejerskab og gøre kollegerne selvhjulpne
  • Spotte mulige indsatsområder i forlængelse af strategien
  • Understøtte arbejdsmiljøorganisationens drift – planlægning af møder, uddannelse, opfølgning etc.
  • Skabe datagrundlag og værktøjer for fremtidig forebyggelse, fx ved at understøtte systematisk registrering af hændelser samt god kvalitet i årsagsanalyser
  • Indgå i auditorgruppen med kolleger fra QHSE-teamet og gennemføre 5-10 audits årligt

Jobbet kræver en velovervejet balance mellem arbejde foran skærmen og tilstedeværelse ude i filialerne. Forventeligt har du 2-3 dage på landevejen om ugen. Som udgangspunkt kan du selv vælge, om du vil have firmabil eller kørepenge.

Solid erfaring med arbejdsmiljø og -lovgivning

Med din erfaring ved du det selvfølgelig godt, men virksomheden ønsker at nævne det alligevel. At dunke folk i hovedet med politistaven virker ikke. Du kan i stedet få kollegerne med dig ved at være nysgerrig og positivt lyttende, og du har den nødvendige struktur til selvstændigt at sætte ting i gang og få dem afsluttet.

Du tackler problemer med forståelse og evnen for at finde en løsning, der giver mening for de mennesker, der skal arbejde med den i hverdagen. Derudover kan du lide at dele din egen viden og selv lære nyt som del af et godt hold, hvor alle hjælper på tværs og bakker hinanden op. Derudover rummer dit CV:

  • En uddannelse på minimum bachelor-niveau, der har givet dig et godt metodisk fundament
  • Solid erfaring med arbejdsmiljø inkl. arbejdsmiljølovgivning samt ISO 45001 og 14001
  • Kendskab til miljølovgivning og -godkendelser – du behøver ikke at være ekspert
  • Erfaring med at kommunikere organisatorisk op og ned med forståelse for dine modtagere

Din nye afdeling

Du får fem erfarne HSE-konsulenter som dine nærmeste kolleger. Q’et bliver for alvor koblet på, når I i de kommende år skal ISO 9001 certificeres. For dig er det nok i første omgang mere vigtigt, at du kan se frem til at komme ind i et godt og velfungerende team. Virksomheden har base i Kolding, hvor alle mødes fast en gang om ugen for at planlægge, dele viden og fastholde den gode holdånd.

Den øvrige tid styrer man selv, og du kan fx benytte en kontorplads i en filial nær din bopæl.

Kontakt og ansøgning

Send venligst din ansøgning med CV lige her senest den 5. oktober 2023.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte QHSE Chef, Marianne Ødum på 9134 5177.

Stena Recycling glæder sig til at høre fra dig.