Skal din virksomhed bidrage til udstillingen i Plastic Pavilion?

Plastic Pavilion vil danne ramme om en stor og åben udstilling af håndplukkede plastprodukter, som er med til at demonstrere plastmaterialers samfundsværdi og bæredygtige egenskaber. Skal dit produkt udstilles i pavillonen? Læs om mulighederne her.

Del:

Vi søger nu forslag til produkter, som skal være en del af udstillingen i Plastic Pavilion.

Pavillonen og udstillingen vil være åben for forbipasserende i alle døgnets timer i fire uger – fra mandag den 19. juni til og med fredag den 14. juli.

Gennem udstillingen får hele plastbranchen – særligt sponsorer og udstillere – stor synlighed og en helt unik mulighed for at fortælle om plastens store samfunds- og nytteværdi og samtidig demonstrere materialets forskellige bæredygtige egenskaber.

Et kriterie for de udstillede produkter er derfor, at de skal bidrage til den grønne omstilling og adressere plastens værdi, fordele og egenskaber i et klima-, energi- eller miljøperspektiv. Produkter behøver ikke at relatere sig direkte til design, arkitektur eller byggeri. Målet er at overraske, inspirere og levendegøre plasten for både professionelle og den bredere offentlighed.

Læs mere i kataloget: Plastic Pavilion – Rammer og udstillingsmuligheder

Om udstillingen

Udstillingen kan rumme cirka 100 objekter og vil være tilgængelig for 50-100 besøgende på én gang. Produkter udstilles enten i montrer i forskellige størrelser eller frithængende.

Udstillingen kurateres af Plastindustrien på baggrund af en række udvalgte temaer, som parallelt vil blive afspejlet i event-programmet. Temaer og produkter vil blive præsenteret på fælles posters/ plancher med fælles budskaber og fakta. Hent inspiration til konkrete produkter til udstillingen på temasiderne i udstillingskataloget.

Den fysiske udstilling suppleres af en digital udstilling af produkter og cases på hjemmesiden www.plasticpavilion.com (lanceres snarest), hvor der vil være mulighed for at udfolde budskaberne og fortælle mere om de udstillede produkter. På hjemmesiden vil sponsorer og bidragsydere også blive præsenteret.

Byd ind med dit plastprodukt

Det er netop nu muligt at byde ind med plastobjekter eller -løsninger, som lever op til udstillingens kriterier og passer ind under et eller flere af temaerne.

Der er et begrænset antal montrer og plads i udstillingen, og Plastindustrien står for udvælgelsen.

Hvis din virksomhed ønsker at få et produkt med i udstillingen, skal I sende følgende til os:

  • Produktkategori/ navn
  • Produktets dimensioner
  • Relevante temaer

Send en mail til plasticpavilion@plast.dk.