Innovationsfonden bevilliger 106 mio. til forskning i genbrug og genanvendelse af plast og tekstil

Innovationsfonden bevilger 106,5 mio. kroner til Partnerskab for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil. Partnerskabet skal skabe grundlag for en cirkulær økonomi for plast og tekstil. De 92 medlemmer i partnerskabet skal arbejde frem mod 2050 med henblik på at bidrage til den grønne omstilling.

Del:

Partnerskab skal reducere 650.000 ton CO2

I 2021 blev regeringen og Folketinget enige om at afsætte 700 mio. kroner til en lang række investeringer i forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal hjælpe med at fremme den grønne omstilling.

Partnerskab for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil udgøres af 92 organisationer heriblandt en række danske universiteter, vidensinstitutioner, virksomheder på området samt kommuner og regioner. Hensigten med partnerskabets tiltag er at skabe en bedre helhedsopfattelse af ressourceforbruget og dermed sikre en væsentlig længere holdbarhed af produkter af plast og tekstil. Samtidigt skal denne nye helhedsopfattelse af produkterne føre til en bedre genanvendelse af plast og tekstil.

Det forventes, at initiativerne, som er en del af projektet, vil kunne spare klimaet for omkring 650.000 ton CO2.

For at realisere målene vil projektet bl.a. undersøge redskaber inden for informationsteknologi med henblik på at forstå, hvordan de kan forbedre affaldssorteringen.

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner er en vigtig del af partnerskabet

En række danske virksomheder, der arbejder med plast og tekstil, kommer til at spille en central rolle i partnerskabet. LEGO og Novo Nordisk skal bidrage med deres viden om plast, mens tøjfabrikanterne Bestseller og Ganni vil spille ind med erfaring fra tekstilområdet.

Derudover inddrager partnerskabet også virksomheder og aktører, der har fokus på affaldshåndtering samt sortering. Her vil aktørerne blandt andet anvende informationsteknologi med henblik på at udvikle nye metoder, der har fokus på at forbedre affaldssorteringen, som på sigt kan skaleres globalt.

Ligeledes inddrager partnerskabet Det Kongelige Akademi, Syddansk Universitet og en række andre vidensinstitutioner.

Plastindustriens miljøpolitiske chef, Christina Busk ser positivt på det nye partnerskab.

– Det er godt, at der kommer mere viden på området, da det er en stor omstillingsproces vi skal i gang med. Vi håber der bliver skabt brugbar viden og teknologi, som kan anvendes i praksis, så plastens ressourcer igen kan udnyttes på et højt niveau.