Fra bakelittelefoner til bioplast – efter 75 år er Plastindustrien stadig en del af løsningen

Adm. direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup foran en stor udgave af jubilæumsplakaten og med jubilæumsbogen i hånd.
Del:

Af adm. direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup i anledning af foreningens 75-års jubilæum

Miljøministeren sagde det meget rammende, da hun i april holdt oplæg ved en konference om bioplastens muligheder i Industriens Hus: Plast er det mest ekstraordinære materiale, der nogensinde er skabt.

Siden de første bakelittelefoner blev kørt fra samlebåndene i 1930’er har danske plastvirksomheder skabt en lang række af folkekære klassikere: Carmen Curlers, Margretheskålen og LEGO-klodsen samt stribevis af livsvigtige plastprodukter som blodposer, insulinpenne, astmaspray og stomiposer.

LÆS OGSÅ: Plastindustrien udgiver 75-års jubilæumsbog

Jeg har ikke foretaget en egentlig voxpop, men kender fra mine mange foredrag og paneldebatter rundt om i landet automatreaktionen, når ordet plast bliver nævnt: Plastaffald og mikroplast i naturen og i havet. Jeg forstår udmærket bekymringen. Jeg er ikke bare direktør i en brancheforening, men også far til to piger, der vokser op med en stærkere bevidsthed om klima og miljø end nogen generation før dem.

Sund og bæredygtig økonomi

De færreste danskere tænker nok over det, men plastindustrien har længe været en central del af den grønne omstilling med produktion af vindmøllevinger og solceller og materialer til tog, fly og biler, der gør dem lettere, så de dermed forbruger mindre brændstof og holder CO2-aftrykket nede. Plastemballage bidrager desuden til reduktion af madspild, både i supermarkederne og i vores køleskabe, og yder også her sit bidrag til den grønne omstilling.

Vores medlemmer er ligesom de fleste danske virksomheder optaget af klima og bæredygtighed. Vi skal passe på vores knappe ressourcer både af hensyn til miljø og klima og af hensyn til virksomhedernes og dermed landets økonomi. Ingen virksomheder har med andre ord interesse i at spilde dyrebare ressourcer, og danske plastvirksomheder hører da også til blandt de mest energieffektive globalt.

I Plastindustrien vil vi gerne tage vores del af ansvaret for at designe produkter, der understøtter et bæredygtigt samfund i dialog med omverdenen. Mange danske plastvirksomheder arbejder da også allerede enten helt eller delvist med genanvendt plast, der kan blive til nye produkter igen og igen. Vores medlemmer genanvender alt fra kunststofbaner til plastaffald opsamlet fra havet.

Som i andre brancher vrider innovative ledere og ansatte i plastindustrien dagligt deres hjerner for at komme på nye måder til at få mere ud af mindre. Alene i april i år var plastindustrien arrangør eller medarrangør af tre konferencer og seminarer, der alle havde bæredygtighed, genbrug og genanvendelse af ressourcerne som overordnet tema. Det er den eneste ansvarlige måde at se fremtiden på, og det er samtidig sund økonomi. Vi har af samme årsag altid været optaget af at arbejde tæt sammen med ngo’er som eks. Plastic Change, WWF og Race for Oceans Foundation.

Ligesom vi bidrager konstruktivt til FN’s store miljøaftale om et plastfrit hav, der skal være på plads allerede i 2024. Her handler det ikke kun om at reducere den eksisterende affaldsmængde i naturen, men om at skabe økonomiske incitamenter til at designe og producere bæredygtigt i fremtiden. Heldigvis oplever vi, at danske myndigheder og Folketingets partier lytter til den viden, vi har i industrien – til gavn for både miljø og samfundsøkonomi.

Fremtiden i Plastindustrien

En ny medarbejder i sekretariatet spurgte mig kort efter sin ansættelse, om Plastindustrien – med det image vi har blandt mange – også hedder Plastindustrien om 10 eller 20 år. Det er jeg overbevist om. Jeg er også overbevist om, at plastprodukter til den tid bliver fremstillet af materialer og med teknologier, vi i dag har svært ved at forestille os endsige spå om. Samtidig er jeg overbevist om, at fremtidens produktion vil ske bæredygtigt og med en langt lavere CO2-belastning end i dag.

LÆS OGSÅ: Reportage: Plastdagen 2022 var en festdag til og for branchen

Der er sket meget, siden Carmen Curlers og bakelittelefonerne var med til at præge det moderne danske samfund og hverdagen for datidens familier til i dag, hvor vi taler om genanvendelse af fødevareemballage og bionedbrydelig plast. Udviklingen går stærkt i disse år.

Når Plastindustrien i år markerer 75-års jubilæum, sker det langtfra kun ved at se tilbage, mens vi hviler på laurbæerne. Vi har blikket stift rettet mod fremtidens bæredygtige produktionsformer, ny teknologi og plastmaterialer skabt af alt fra biobaseret materiale og husholdningsaffald til CO2 i power-to-X-produktion og emballager produceret af restaffald fra grøntsager.